Spis salat mot kreft

Bare fortsett med å spise grønnsaker mot kreft. Men det kan være du må spise en viss mengde for å få beskyttelse. Da ser det ut til at salatblader er et bra valg.

Kostholdsrådene svinger med forskningsresultater, men rådet om frukt og grønnsaker ligger fast også etter at de aller første resultatene fra den store EPIC-studien ble lagt fram i Lyon, Frankrike, før helgen.

EPIC-studiene omfatter kostholdsdata fra nesten en halv million mennesker i forskjellige europeiske land. De første krefttilfellene blant disse er registrert, og forskerne har derfor kunnet gjøre sine første, foreløpige analyser. De viser at grønnsaker ser ut til å være en sterkere beskyttende faktor enn frukt når det gjelder kreft i tykk- og endetarm. Grønnsaker slår særlig sterkt ut for menn. I tillegg beskytter grønnsaker blant annet mot kreft i magesekken.

Salat er bra
I den europeiske undersøkelsen er det også spurt om hvilke grønnsaker folk har spist. I de første analysene finner ikke forskerne noen spesiell beskyttende virkning av kål mot tarmkreft, slik andre har funnet. Derimot viser de første EPIC-dataene en beskyttende virkning av bladgrønnsaker som hodesalat, issalat, chikori og endiver.

- Hvor mye bør vi spise?

- Vi har ikke data for det. Foreløpig må vi holde oss til de rådene som er basert på en rekke andre undersøkelser - jo mer man spiser, jo bedre er det, sier nederlenderen Bas Bueno de Mesquita, som la fram EPIC-tallene for frukt, grønnsaker og tarmkreft i Lyon.

- Må spiser mer for å få virkning?

Tallene antyder at frukt og grønnsaker ikke er en slett så sterk beskyttende faktor som det andre studier viser. Forskerne spekulerer derfor på om at det kan være en viss terskelverdi for grønnsaker når det gjelder beskyttelse mot tarmkreft, det innebærer at man må opp i en viss mengde for å få en beskyttende virkning overhodet. Med andre ord at det nytter ikke med en porsjon grønnsaker, man må spise to for å få beskyttelse. Her viser tallene at kvinner må spise mer enn 69 gram og menn mer enn 115 gram frukt om dagen. Menn må spise minst 82 gram og kvinner minst 111 gram grønnsaker om dagen. Til sammenligning veier en gjennomsnittlig gulrot rundt 70 gram og et lite eple 50 gram.

Foreløpige tall
Mesquita understreker at beregningene er foreløpige og resultatene derfor usikre. Forskerne satt med beregningene til samme morgen de ble lagt fram. Videre analyser i løpet av de neste par årene vil gi mer pålitelige tall. Da vil det også komme sikrere beregninger for andre kreftformer.

Under konferansen hevet det seg kritiske røster med tanke på dyrkingsmetode. I innsamlingene av data har man ikke tatt hensyn til om grønnsakene er sprøytet eller usprøytet. Kanskje gir sprøytede grønnsaker mindre virkning, ble det påpekt.

Markører i blodet
- En undergruppe av de som deltar i undersøkelsen har også sagt ja til å levere blodprøve. Vi vil i løpet av de neste par årene gå i gang og analysere blodprøver. Da kan vi se på markører for næringsstoffer i blodet, for eksempel karotenoider, i tillegg til kostholdsdata. Vi kan også sammenholde forbruket av frukt og grønnsaker med bestemte gener, sier Mesquita.

- Hvilke gener vil dere se på?

- Gener for enzymer som bryter ned kjemikalier er interessante, likedan variasjoner i gener som styrer cellevekst. Vi kan tenke oss at frukt og grønnsaker kanskje ikke er beskyttende for alle, bare for dem som har visse genvarianter. Det vil framtidige analyser vise, sier Mesquita, som regner med å ha slike beregninger klare om tre til fem år.

Hanna Hånes, mozon.no/kreft.no 26.06.2001