Spikeren i kista for DVD-filmer i sone 1 i Norge?

Allerede i mars måned skrev vi flere artikler om at parallellimporten av DVD-filmer hadde utløst bitter uenighet i videobransjen. Med en fersk dom i hånden ser det ut til at rettighetshaverne har tatt siste stikk. Men blir resultatet stående?

Beklager – dette elementet er ikke lenger tilgjengelig.

Sandrew Metronome Video Norge AS og Buena Vista Home Entertainment har nå gått seirende ut av saken de anla mot Akers Mic AS, om salg av DVD-filmer i sone 1-format.

Per Ellingsen, sjef i Sandrew Metronome i Norge, kan bekrefte at de har vunnet saken de la an mot Akers Mic som representant for parallellimportørene.

Filmselskapene forsøker å opprettholde et vanntett skott mellom det europeiske og det amerikanske DVS-markedet, slik at de kan operere med forskjellige priser og lanseringstidspunkter i de to verdensdelene. DVD-filmer kodet med sone 1 er beregnet på amerikanske forbrukere, mens sone 2 er for europeiske.

Spikeren i kista for DVD-filmer i sone 1 i Norge?

I saken hadde Sandrew Metronome begjært midlertidig forføyning av filmen "The Waterboy", med Adam Sandler i en av hovedrollene. Borgating Lagmannsretts kjennelse går ut på at salget av filmen må stoppes med øyeblikkelig virkning.

Ankefristen til Akers Mic går ut i begynnelsen av januar, og det store spørsmålet blir nå om Akers Mic kommer til å anke saken videre inn for neste rettsinstans.

Saksøkerne mener altså at parallellimporten av titler fra sone 1 har truet deres inntjeningsmuligheter. Dette fordi de ikke kan selge sone 2-utgaven (den europeiske) før flere måneder etter at sone 1-utgaven har kommet ut i butikkene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Resultatet i dommen

Saksøkerne gikk i første omgang på et nederlag i namsretten, der begjæringen mot Akers Mic ikke ble tatt til følge. I lagmannsretten har imidlertid Akers Mic gått på et bittert tap, men dommen var ikke enstemmig.

Konklusjonen i lagmannsretten er imidlertid at:

  • Akers Mic øyeblikkelig plikter å stoppe enhver import av "The Waterboy" på DVD fra land utenfor EØS-området.

  • Akers Mic plikter også å stoppe enhver omsetning av "The Waterboy".

  • Akers Mic dømmes til å betale motpartenes saksomkostninger for både namsretten og lagmannsretten.

Hva skjer?

Dersom dommen blir stående, er det rimelig å anta at rettighetshaverne vil utnytte dette kjæremålet til fulle. Det kan innebære et ras av lignende saker mot andre "parallellimportører", med krav om stans av salget og erstatning for tapte inntekter. I praksis vil nok det resultere i at norske butikker, og nettbutikker, slutter med alt salg av DVD-filmer i sone 1 format.

Selv om Akers Mic tilsynelatende er inne i en svært stram økonomisk periode, blir imidlertid spørsmål om de har råd til å la være å påkjære slutningen til neste rettsinstans.

Det har ikke lykkes DinSide å tak i Trond Wikborg i Akers Mic i anledning saken.

For de involverte parter, og ikke minst deg og meg som setter pris på å kjøpe sone 1 filmer i Norge, går vi altså en spennende tid i møte. Bli med i diskusjonsgruppen nedenfor og fortell oss hva du mener: Bør det være mulig å få kjøpt DVD-filmer i norske butikker?

Hva synes vi?

Som forbruker er dette en lite ønskelig situasjon. Vi kan nok forstå at de norske rettighetshaverne ikke liker å tape penger på parallellimporten.

På den annen side er det ikke til å legge skjul på at vi faktisk liker å ha muligheten til å gå i butikken og kjøpe DVD-filmer i sone 1, i god tid før de norske versjonene er tilgjengelige.

Blir dommen stående, vil det i praksis også bety kroken på døra for norske nettbutikker som har spesialisert seg på salg av sone 1-filmer fra utlandet. Den kanskje største vinneren i saken vil derfor paradoksalt bli de amerikanske nettbutikkene.

Selv om norske butikker og nettbutikker forhindres fra å importere og selge DVD-plater fra sone 1, vil det nemlig ikke begrense dine muligheter til å kjøpe filmer fra utlandet som privatperson. Og for den som er interessert i å få DVD-nyhetene så raskt som mulig, vil det raskt kunne bli den eneste utveien.

Per i dag kan du få de europeiske DVD-filmene til rundt 200 kroner. Prismessig er de altså gunstigere enn sone 1 filmene. Når konkurransen fra sone 1 filmene uteblir, frykter vi imidlertid at prisene på sone 2 filmene vil stige. Det er en lite heldig situasjon for deg.