Spekulér med DinSide!

DinSide starter idag en fast spalte med investeringsråd. Vi investerer i alle typer finansielle aktiva og følger rådene fra dag til dag.

Det er flere grunner til at man idag kan være spekulant på egen hånd, fremfor å investere i fonds:

 • Du behøver ikke lenger å kjøpe fonds for å få skattefradrag etter AMS-ordningen. Aksjer du kjøper direkte går like bra.
 • Svært få av fondene gjør det like bra som totalindeksen på Oslo børs. Statistisk sett får du med deg 90 prosent av svingningene ved å eie bare seks tilfeldige aksjer.
 • Du har ingen kontroll over hva fondene eier. Generelt eier de langt flere papirer enn de klarer å følge med på.
 • De nye internett-meglerne har gjort det billigere å handle enkeltaksjer for relativt små summer. Og du iverksetter handelen selv.
 • "Ekte" handel

  Vi i DinSide akter å lage en portefølje du faktisk kan skygge, og hvor du kan oppnå de samme prisene som vi bruker. Det vil vi gjøre ved å publisere rådene etter børsslutt og bare foreløpig bruke den samme dagens kurser.

  Den kursen som vil inngå endelig som inngangskurs i porteføljen, blir sluttkursen dagen etter at vi ga rådet. Dette gjør vi for at vi skal måle avkastningen etter den kursen du selv kan oppnå om du følger rådet.

  Det hjelper ikke deg mye å lese at vi kjøpte billige Kværner-opsjoner på onsdag, når prisen er en helt annen når du kommer for å handle.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Når vi handler aksjer og opsjoner, vil vi også ta med både salgs- og kjøpskurtasje. Vi vil også ta hensyn til kjøps- og salgskurser på fonds.

  Få papirer

  Om du ønsker å skygge vår portefølje, kan du naturligvis kjøpe for så mye eller lite som du måtte ønske. Men vi starter med en tenkt sum på 60.000 kroner som vi i utgangspunktet ønsker å fordele på tre forskjellige investeringer. Vi velger tre, for da får vi litt større risiko enn om vi sprer investeringene mer.

  Vi regner med å kunne dempe risikoen litt ved å følge godt med på investeringene våre, siden vi har så få, og være relativt raske med å ta tap.

  Vi kan også dempe den gjennomsnittlige risikoen ved å velge å plassere en del av porteføljen i risikofrie aktiva (banksinnskudd).

  Men vi ønsker litt spenning, gjør vi ikke?

  Kontanter og alle typer verdipapirer

  Vi vil kunne plassere penger i alle typer verdipapirer som er noenlunde lett tilgjenglig for en norsk privatperson. Det vil si at vi vil kunne kjøpe både aksjer, opsjoner og fondsandeler. Vi vil også kunne plassere pengene på bankkontoog kjøpe utenlandske papirer, men vil her begrense oss til de utenlandsfond som markedsføres i Norge. Vi vil kunne kjøpe valuta, om vi en dag skulle havne i det virkelig råspekulative hjørnet.

  Vi handler når vi har lyst

  For at ikke den verdistigningen vi drømmer om skal forsvinne i kurtasje (det man må betale megleren ved kjøp og salg), vil vi i utgangspunktet ønske å skifte porteføljen rundt nokså sjeldent. Når vi tar inn et papir, er det med tanke på å beholde det i minst tre måneder. Men skulle det komme til ny informasjon eller vurderinger, selger vi naturligvis tidligere.

  For ordens skyld

  Som vi har skrevet over, vil våre råd ha en litt høyere risikoprofil enn det mange andre investorer anser forsvarlig i aksjemarkedet. Det øker muligheten for at noe mer dramatisk enn vanlig skjer: Både at man taper mer og at man vinner mer.

  Med denne profilen kan en forholdsvis stor andel av investeringene forsvinne nokså raskt. Vær klar over det, og rådet om at man ikke skal spekulere for mer enn man har råd til å tape er enda riktigere her enn ved kjøp av vanlige fondsandeler.

  Vi gjør også oppmerksom på at DinSides ansatte og tillitsvalgte, samt deres familiemedlemmer, godt kan eie eller ha andre interesser i de papirer vi omtaler. Akkurat som de fleste aksjemeglere også eier aksjer, ofte de samme de forsøker å få deg til å selge eller kjøpe.

  Vi tar naturligvis ingen ansvar for eventuelle tap (men skal heller ikke ha prosenter av en eventuell gevinst).

  Dagens portefølje finner du her.