Sparing og avkastning

Tabellen viser hvor mye penger barnet har etter tyve år, gitt ulike sparebeløp og avkastningsgrader.

[Ugjyldig objekt (NAV)]
Sluttbeløp for ulike sparingsalternativer
 Avkastning 5 % per årAvkastning 7 % per årAvkastning 10% per år
972 kroner per måned401.189 kroner509.294 kroner744.257 kroner
486 kroner per måned200.594 kroner254.647 kroner372.128 kroner

Beløpene er ikke fratrukket skatter eller arveavgift. Ifølge Skattebetalerforeningen er arveavgiften om lag 20 prosent. Som en tommelfingerregel kan man si at et aksjefond vil gi en avkastning på om lag 10 prosent per år.