RISK-reglene kan ta toppen av skattebyrden din.
RISK-reglene kan ta toppen av skattebyrden din.Vis mer

Spar skatt med RISK

Sørg for at du får det skattefradraget du er berettiget til. RISK-verdiene er viktige å huske når du fyller ut ligningen.

RISK står for Regulering av Inngangsverdi med Skattelagt Kapital. RISK-metoden ble innført i 1992, og har til formål å sørge for at du ikke blir utsatt for dobbel beskatning.

Har du solgt aksjer eller aksjefond i år 2000, og fått en gevinst, skal du skatte 28 prosent av gevinsten. RISK-reglene skal sikre at du ikke betaler skatt av en aksjegevinst som selskapet allerede har skattet av.

RISK betyr mindre skatt

Forestill deg at du i 1999 kjøpte en aksje i AS Aksjeselskap til 100 kroner. Investeringen din har vært fordelaktig, og i desember 2000 velger du å selge aksjen til 150 kroner. I utgangspunktet burde du da ha betalt 28 prosent av gevinsten på 50 kroner, altså 14 kroner.

Med RISK-reglene blir det mer fordelaktig for deg. Selskapet du har investert i har sannsynligvis allerede skattet av en del av denne gevinsten i form av skatt på årsresultatet, og derfor skal du ikke betale skatt av hele gevinsten din. Hvis RISK-verdien blir fastsatt til 25 kroner, betyr dette at du bare skal skatte av de resterende 25 kronene. Du skal derfor bare betale 28 prosent skatt av 25 kroner, altså 7 kroner.

RISK-verdien fastsettes for hvert enkelt selskap, og er basert på en relativ komplisert formel utfra hvor mye selskapet har betalt i skatt i ligningsåret. Selskapene skal selv regne ut årets RISK-verdi, men ligningsmyndighetene er den instansen som kontrollerer og formelt fastsetter selskapets RISK-verdi.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Negativ RISK

Du kan også oppleve å få oppgitt en negativ RISK-verdi. Dette kan skje dersom selskapet har utbetalt mye i utbytte i ligningsåret. En negativ RISK-verdi betyr at du må skatte av en større andel av gevinsten.

Tallene er på vei

RISK-tallene for år 2000 vil bli lagt ut på Skatteetatens nettside den 19. februar. Nederst på Skatteetatens side kan du taste inn selskapets navn eller organisasjonsnummer. Skal du søke på aksjefond, må du bruke organisasjonsnummeret.

Selskapet du investerer i er også pliktig til å sende deg informasjon om årets RISK-verdi.

Slik gjør du

I løpet av de to første månedene i år vil du motta informasjon som du skal benytte når du fyller ut ligningen din. Dette kan du lese mer om i vår tidligere artikkel om skattejakt i postkassen.

Beregning av formueverdi på aksjer og aksjeutbytte blir registrert automatisk på ligningen din dersom aksjene er registrert i Verdipapirsentralen.

Men har du i løpet av år 2000 solgt aksjer, må du selv sørge for å beregne gevinsten og føre dette opp i et eget skjema som heter ”Oppgave over realisasjon av aksjer RF-1061”. Skjemaet kan du laste ned fra Skatteetatens hjemmeside.

Fyller du ikke ut skjemaet med RISK-verdien, mister du den skattelettelsen du er berettiget til.