Spar i fond - spar skatt

Sparing i aksjer har tre skattefordeler som gir redusert skatt og høyere avkastning på sparepengene. Men mange kjenner ikke til disse skattefordelene.

Fordi folk ikke kjenner skattereglene som gjelder ved sparing i fond, frykter fondene at efektene av skatt ofte undervurderes ved langsiktig sparing.

I fjor gjennomførte firmaet Opinion en landsrepresentativ undersøkelse for Verdipapirfondenes forening, som slo fast at bare et mindretall av befolkningen kjenner skattefordelene i aksjefond.

- Resultatene viser at bransjen ikke har lykkes godt nok med å formidle kunnskap om skattereglene til folk flest, sier administrerende direktør Lasse Ruud i Verdipapirfondenes forening.

Regner en med skattefordelene, kan langsiktig fondssparing bli en real fest! Illusttrasjon: Per Ervland.
Regner en med skattefordelene, kan langsiktig fondssparing bli en real fest! Illusttrasjon: Per Ervland. Vis mer


Tre skattefordeler

Aksje- og kombinasjonsfond har tre skattefordeler som i sum kan gi merkbart redusert skatt på sparepengene:

1. Skattefri avkastning:
En del av avkastningen i aksjefond er helt skattefri. Du betaler kun skatt på den delen av aksjeavkastningen som overstiger den såkalte skjermingsrenten. Skjermingsrenten vil i praksis ligge på nivå med de beste bankrentene, noe som litt forenklet gir deg ”skattefri bankavkastning” i aksjefond.

2. Langsiktig skattekreditt:
Avkastning utover skjermingsrenten er skattepliktig, men du må ikke betale skatten før du selger andelene dine. Så lenge du holder pengene i ro blir altså skattebeløpet stående i aksjefondet og gir deg enda mer avkastning på lang sikt.

3. Redusert formuesskatt:
Andeler i aksjefond og de fleste kombinasjonsfond får 15 prosent rabatt i formuesskatten fra og med ligningsåret 2007.

Artikkelen fortsetter under annonsen

NB! Aksjer er for langsiktig sparing

Ifølge Ruud bør ikke skattefordelene være utløsende for tegning av andeler i et aksjefond. For å spare i aksjer bør du ha en sparehorisont på minst fem år og være forberedt på at verdien av sparepengene vil svinge underveis.

- Du har ingen glede av å kjøpe klatreutstyr på salg dersom du har høydeskrekk. Den viktigste fordelen med sparing i aksjefond er høyere forventet avkastning enn andre spareformer på lang sikt. Skattefordelene bør bare betraktes som en gunstig bieffekt ved aksjesparing og ikke være utløsende for tegning, sier Ruud.

Elleve prosent per år

I tillegg til skattefordelene, har vi selvfølgelig fordelen som ligger i den høye avkastningen aksjesparing har vist seg å gi historisk, men som det dessverre er umulig å være sikker på for fremtiden. Likefullt: De siste tretti (30) årene har norske aksjefond gitt omtrent elleve prosent per år i avkastning - omtrent det dobbelte av hva bankene har gitt innskuddskunder. Trtykk her og les mer.