Spar for barna i banken!

- Jeg vil spare 500 kroner i halvåret som en gave til mitt barnebarn. Hvordan skal jeg gjøre dette?

Vi har inntrykk av at folk flest tror at pengene mister sin verdi hvis man setter dem i banken, og at man for all del bør unngå bankenes innskuddskonti. Dette er trolig en oppfatning som henger igjen fra tidlig på 90-tallet, hvor renten på innskudd var så lav at man faktisk tapte penger i bankene. Dette har forandret seg siden da.

I Din Side har vi sett på et tilfeldig utvalg av banker, og blant annet funnet følgende rentesatser fra første krone du setter inn:

Rente fra første krone

Finansbanken5,25%
Sparebanken Møre4,00%
Storebrand Bank3,00% *)
*) Fra 1/1/2000


Med en rente på 5% pr år, vil barnebarnet ditt etter atten år ha 29 540 kroner (i 2019-priser).

Inntil barnebarnet ditt er 17 og lignes som selvstendig person, vil innskuddene og rentene av dem regnes som foreldrenes formue og kapitalinntekt. Foreldrene må altså betale skatten. Positiv skattemessig nettoformue er det jo ikke så mange barnefamilier som har, men de fleste vil vel måtte skatte av renteinntekten med 28%. På sett og vis påfører du dermed din sønn eller datter økt skatt når du gir penger til barnebarna.

Det er en skattevirkning som vi må korrigere for.

Korrigerer man bankenes innskuddsrente for foreldrenes skatt av renteinntekten, får familien sett under ett følgende rente etter skatt:

Innskuddsrente etter skatt

Finansbanken3,78%
Sparebanken Møre2,88%
Storebrand Bank2,16% *)
*) Fra 1/1/2000


Til sammenlikning, anslår Statistisk sentralbyrå at veksten i konsumprisene i 1999 for andre året på rad vil bli på 2,3 prosent, dvs at du i 1999 må ha hatt minst ha 2,3 prosents rente for at ikke pengene skal
miste sin verdi. Det er bare det dårligste tilbudet ovenfor, Storebrand, som gir deg en lavere rente etter skatt enn forventet prisstigning i 1999 når man sparer en mindre sum. (De fleste banker gir bedre betingelser for store enn for små innskudd).

Nå blir det jo ikke store beløpene av renteinntektene og skatten uansett de første årene. 5% rente av 1000 kroner er 50 kroner, og 28% av det igjen er 14 kroner. Beløpene er så små at en kanskje like gjerne kan se bort fra dem.

Arveavgift og overformynderi

En slik sparing som vi har beskrevet kan utløse arveavgift, selv gaver i utgangspunktet er skattefrie. Fribeløpet for arv er satt til 200 000 pr. arvelater. Beløpene vi snakker om her er jo langt mindre. Likevel kans spørsmålet om arveavgift bli aktuelt ved arveoppgjøret, slik at sparebeløpet vil kunne "spise av" fribeløpet.

Overformynderiet skal forvalte umyndiges midler når de utgjør mer enn et maksimumsbeløp som fastsettes av Justisdepartementet (for tiden 30 000 kroner). Inntil kontoen har vokst seg så stor, trenger du ikke å tenke på Overformynderiet i det hele tatt. Dersom sparebeløpet til barnebarnet ditt etter en tid overstiger grensebeløpet, bør du sette opp et lite gavebrev til den du ønsker skal forvalte summen, dvs. din sønn/datter eller barnebarnet. Det er kanskje like greit å gjøre dette samtidig med at du oppretter kontoen.

Aksjer

Du kan selvsagt også velge å kjøpe aksjefondsandeler for pengene. Da kan barnebarnet ditt få høyere avkastning på pengene, men også mye dårligere. Det er høyere risiko ved investeringer i aksjer enn det er ved
bankinnskudd. Diverse analyser tyder på at aksjer de siste tiårene har hatt 3-5 prosentpoeng høyere avkastning enn å ha pengene i banken. Over noen år gjør dette stort utslag.

Problemet er at denne statistikken er sterkt influert av perioder med negativ realrente (der inflasjonen har vært høyere enn renten, slik at bankinnskudd har tapt verdi). Slike perioder er ikke nært forestående igjen.

Vi anbefaler derfor at de første 50.000 til 100.000 kroner går på høyrentekonto. Penger ut over dette kan man investere i aksjefond når man ikke skal ta dem ut igjen før om mange år.