Spar 14.000 i året med el-bil

Inntil 14.000 kroner tykkere lommebok hvert år, og bedre klima. For mange er dette tilstrekkelig med grunner til å skaffe seg en litt upraktisk el-bil.

Sjansene er store for at ditt største bidrag til å få bukt med den globale oppvarmingen kan være å erstatte din bensindrevne traver med en el-bil.

Med en ny el-bil i stedet for en ny liten bensindrevet, sparer du kanskje en tusenlapp i måneden på bilhold. Det store spørsmålet er om denne innsparingen er nok til å oppveie for ulempene elbilene fortsatt har i bruk.

Men la oss ta det første først: Miljøgevinstene, som trolig er er den viktigste grunnen til at mange i disse dager seriøst vurderer å bytte ut sine bensindrevne utslippskilder, og bidra til en bedre verden.

To el-biler fra Reva er utplassert hos Bellona. Foto: Ole Chr Bye AS.
To el-biler fra Reva er utplassert hos Bellona. Foto: Ole Chr Bye AS.
Vis mer


Under Bellonas vinge

Bellona velsigner el-bilene, og har siden 1989 kjempet hardt for at de skal favoriseres økonomisk i avgiftssystemet, noe som også proklameres med en viss stolthet på deres nettsider:

- Siden Bellonas el-bil ble importert, har de vært fritatt for importavgift. Etter mange runder med myndighetene ble el-bilen også endelig fritatt for bompengeavgift, forteller miljøvernorganisasjonen - og lar resten av historien forbli mellom linjene.

Men disse triumfene er ikke hele avgiftshistorien om el-bilene. En enda viktigere seier over Finansdepartementet har det vært at el-biler har nullsats i merverdiavgiftssystemet. Dette er den høyeste avgiftsvelsignelse et produkt kan få - det betyr nemlig at man i tillegg til fritak for utgående mva, får fradrag for inngående avgift i alle omsetingsledd før forbruker. Årsavgift er det heller ikke på el-biler, og transport- og veimyndighetene har bidratt med at de får lov til å kjøre i kollektivfeltene.

Artikkelen fortsetter under annonsen

At Bellona er blant dem som arbeider for at omfanget av el-biler skal økes, er i seg selv en indikasjon på at miljøgevinster er å hente for en som velger den foreløpig smale el-bilstien.

Store miljøfordeler

Bellonas rådgiver i miljøteknologi og transport Konrad Pütz.
Bellonas rådgiver i miljøteknologi og transport Konrad Pütz. Vis mer


- Miljøgevinstene av el-biler skyldes først og fremst deres høye energieffektivitet i forhold til bensindrevne biler. Ved vanlig kjøring utnyttes bare 15-20 prosent av energien i bensinen til å drive hjulene framover; for elbilen er vi oppe i over 80 prosent energiutnyttelse, forklarer Bellonas Konrad Pütz.

Ifølge Pütz medfører dette at el-bilen, i et totalregnskap, er rundt fem ganger mer energieffektiv enn bensinbilen om strømmen kommer fra vannkraft, og rundt tre ganger mer energieffektiv om strømmen kommer fra gasskraft med rensing og deponering av CO2.

- I tillegg kan strøm produseres fra fornybar energi, i motsetning til fossile brensel, og kan dermed gjøre oss mindre avhengig av olje. Og selv om strømmen skulle være laget av fossilt brensel, vil det være enklere å rense et gasskraftverk for utslipp, enn de mange små utslippskildene bensindrevne biler representerer. El-bilen bidrar dermed positivt ikke bare i CO2 og energiregnskapet, men også til renere bymiljø, siden elbilene hverken slipper ut Nox eller partikler, sier Pütz.

Fin i bruk - for noen

- Med en el-bil i byen kan du parkere på tvers av opptrukne felt, og finne parkeringsplasser bensinbiler ikke engang kan drømme om, understreker en annen entusiast - Lars C. Krogenæs, tidligere daglig leder i el-bilforeningen.

Mangelen på offentlige ladestasjoner kan være et oppkonstruert problem for mange, ifølge Krogenæs.

- Det trengs bare en jordet stikkontakt for å få ladet et batteri, og i løpet av en natt i garasjen er bilen fulladet, på samme måte som en mobiltelefon, sier han.

El-bil vs. bensindrevet
kostnader per år
 Kewet/BuddyThinkRevaNy liten bensindrevet
Pris (anslag)132.000200.000130.000150.000
Finansielle kostnader    
Årlige rentekostnader5.2808.0005.2006.000
Årlige avskrivninger*8.25012.5008.12514.063
Sum finanskostnader13.53020.50013.32520.063
Driftskostnader    
Årsavgift/
personskadeavgift
3653653652.915
Service/vedlikehold'''3.0003.0003.0006.700
Årlig batterikostnad**11.87514.62510.9380
Drivstoff8758758755060
Bompenger***0004100
Parkering0002500
Forsikring'''4.0004.0004.0004.500
Sum driftskostnader20.11522.86519.17825.775
Sum årlige kostnader33.60043.40032.50045.800
Forutsatt 10.000 km i året, 4 prosent kalkulasjonsrente. *El-bilene er avskrevet med 50 pst over 8 år, bensinbilen med 75 pst over 8 år.**Avskrivning nye batterier Kewet/Buddy og Reva er beregnet lineært over to år (gjenanskaffelseskost/2). For Think: Månedlig avgift batterileasing 1220*12.***Årsabonnement Oslo.


Problemet er imidlertid uløst for byboere uten egen garasje- eller biloppstillingsplass, som må sørge for oppladning ved kjøpesentrene og andre plasser rundt byene. Her er imidlertid oppladningen gratis, ifølge Krogenæs.

I samråd med både Krognæss, Pütz og leverandørene av el-biler har vi kommet fram til anslag over årsbudsjetter for tre typer nye el-biler som er å få kjøpt. Produksjon av nye Think City starter på Aurskog i september 2007.

- Vi har registrert stor interesse for bilen og vil begynne med salg i løpet av få uker, skriver Think Global i en e-post.

Usikkerhet

Det er stor usikkerhet ved en del av våre anslag. Blant annet er det et stort ubesvart spørsmål hvordan man skal håndtere avskrivninger og verdiforringelse i et marked med så stor udekket etterspørsel som dette.

- El-bilene har vist seg å holde seg godt i verdi. Hvis man tar høyde for avskrivinger for batterislitasje og elde på bilene som ble solgt nye i 1999 - 2003 (Think/Peugeot/Citroen), har el-bilene faktisk ikke sunket i verdi siden de var nye. Noe kan riktignok forklares med vanskelig tilgang på nye el-biler, og dermed ”selgers marked”, men folk er villig til betale mer enn de ellers ville ha gjort for en el-bil, sier Krognæss.

Et annet usikkerhetsmoment er forsikringspremien. Ifølge Think Global vil sparte utgifter ved en kaskoforsikring utgjøre 2.000 kroner sammenlignet med Toyota Yaris, mens Gjensidige bekrefter hva Kewet Buddys kalkulator hevder, nemlig at forskjellen i premien kun utgjør noen få hundrelapper årlig.

Du sparer

Nye Think City kommer i løpet av noen uker.
Nye Think City kommer i løpet av noen uker. Vis mer


Tendensen er imidlertid klar: Ved alle el-bilene i våre beregninger, er de årlige utgiftene lavere enn ved den bensindrevne.

Og med klimaendringer til å både ta og føle på, vil dette være nok salgsargumenter for en rekke mennesker til at salget sikres og, for den del, skyter fart fremover. Har man for eksempel egen garasje, er ulempene ved oppladning i 6 -8 timer helt mikroskopiske. For "fete førtiåringer" med hus og to biler, er det få argumenter mot å la bil nummer to være el-basert.

Verre blir det for unge mennesker, med rom i budsjettet til kun én bil, og uten egen garasje. Selv med nye Think, hvis vedlikeholdsfrie batterier skal kunne gi en rekkevidde på 180 kilometer, vil de praktiske problemene med å få batteriet oppladet kunne bli store i hverdagen.

 Kewet/BuddyThinkRevaNy liten bensindrevet
Pris (anslag)132.000200.000130.000150.000
Sum årlige kostnader33.60043.40032.50045.800


Problemer løses

Håpet er jo at den stadig økende etterspørselen etter el-biler skal sette fart i teknologiutviklingen, slik at de gjenstående ulempene og problemene ved miljøvennlig transport blir løst. Historien har faktisk vist at menneskets evne til å løse teknologiske problemer er tilnærmet uendelig, og miljøvennlige biler er neppe noe unntak.

Har du veldig lyst til å kjøre el-bil, men synes problemene ved bruken blir nesten uoverstigelige, er det derfor ingen grunn til å henge med nebbet. Så lenge den globale oppvarmingen tiltar, vil teknologiutviklingen sannsynligvis skje i rasende tempo, og om noen år vil også du kunne parkere på tvers.