Soya til overgangsalderen

Da det ble kjent at østrogenbehandling øker risikoen for hjertesykdom og noen typer kreft, kuttet over en fjerdedel av norske kvinner ut behandlingen. De kan kanskje hjelpes av kosttilskudd basert på soya, tofu, pollen og natto.

I 1999 var det mer enn 200.000 norske kvinner som brukte østrogentilskudd mot forskjellige overgangsplager, men frem til 2003 kuttet mer enn 60.000 kvinner ut disse medisinene.

Hovedsakelig fordi en rekke studier som ble fremlagt i denne tiden viser at østrogen gir alvorligere bivirkninger enn tidligere antatt, og ikke virker så bra legene trodde.

To ganger i løpet av 2003 endret Statens legemiddelverk sin terapianbefaling som følge av de alvorlige bivirkningene man oppdaget.

Det fører til at mange er på utkikk etter gode alternativer, og det kan være vanskelig siden tilbudene er omfattende og dokumentasjonen er tynn.

De mest populære mulighetene er:
1) Soya som mat
2) Soyabaserte kosttilskudd
3) Andre kosttilskudd

Soya i forskjellige matretter kan dempe plager i overgangsalder. Det er gjort flere studier som viser at mat av soya og soyamel i beskjedne mengder, 40-50 gram pr. dag i fire til seks uker, kan lindre hetetokter og andre plager i overgangsalder. Brukes det over lengre tid kan det også bidra til å forebygge benskjørhet. Man tror i dag at dette skyldes det høye innholde av fytoøstrogener. Denne virkningen er best hvis man bruker soyabønner, soyamel eller kombinasjon av soyafiber og -protein.

Konsentrater av antiosidantene isoflavoid og genistein gir ikke samme gunstige effekt. Antagelig skyldes det at mye av disse fytoøstrogenene dannes i tarm når soya fordøyes, og da må det være både fiber og protein til stede.

De samme stoffene i soya som har en østrogeneffekt ved hetetokter og gir bedre temperatur-regulering - ser ut til og ha en østrogenhemmende effekt på brystvev. I dag tror vi at soya reduserer brystkreft ved at det har en østrogenhemmende effekt på brystvevet. Konsentrater av isoflavoider og genestin gir ikke denne kreftbeskyttende effekt. Heller ikke soyaolje har noen av disse positive egenskapene - det er soyabønnen, soyamel eller produkter hvor både soyafiber og soyaprotein er tilstede som gir gunstige effekter.

Kosttilskudd med soyaekstrakter er svært populære. De er utviklet på grunnlag av de positive erfaringene man har med soya som mat, og de fleste er basert på ekstrakter med isoflavoner og/eller genestin/daidzin ettersom man har antatt at disse er de mest potente substansene.

Men det finnes ikke produktspesifikke langtidsstudier som kan dokumentere effekter eller eliminere bivirkninger - og derfor kan det være vanskelig å anbefale slike soyatilskudd, spesielt ved langtidsbruk.

Det settes stadig sterkere spørsmålstegn ved isoflavonenes bivirkninger. Dette har skjedd over flere år. Ett eksempel er en studie gjengitt i marsutgaven 2002 av fagtidskriftet til det amerikanske kollegium av obstetrikere og gynekologer, Obstetrics and Gynaecology.

I denne studien har brasilianske forskere sett på hvordan isoflavoner virker på symptomer på overgangsalder. Studien er basert på et daglig inntak av 100 mg isoflavoner fra soya i en firemåneders periode. Blant symptomene man ønsket å undersøke var søvnløshet, irritabilitet, hodepine, hjerteflimmer og nedstemthet.

Studien munner ut i en entydig advarsel til kvinner i overgangsalderen mot langtidsbruk. Manglende kjennskap om bivirkninger må tas på alvor, spesielt sett på bakgrunn av at mange trenger hjelp mot symptomene i opptil 10 år, skriver forskerne.

Doktor Baracat, som har vært ansvarlig for studien, advarer kvinner mot å gå i gang med behandling med isoflavoner på egen hånd.

- Vi har ennå ikke nok informasjon om isoflavonenes bivirkninger og kan ikke anbefale kvinner å bruke slike tilskudd til behandling av plager forbundet med overgangsalder, konkluderer Baracat.

Andre kosttilskudd
Det finnes to produkter på det norske markedet som støttes av produktspesifikke studier, Femal og Tofupill. Dessuten forsker Universitetet i Tromsø på Natto, men resultatene derfra ventes først våren 2005.

Disse tre kosttilskuddene representerer tre forskjellige innfallsvinkler til problemer forbundet med overgangsalder.

Femal
Femal er basert på gresspollen og har i hovedsak vært markedsført som et tilskudd for yngre kvinner som plages av PMS.

Det er gjennomført en dobbelblind studie på produktet i Danmark der 64 kvinner ble fulgt i 3 måneder. Forskerne la fokus også på overgangsplager, i første rekke hetetokter.

Studien viste at omlag 66% av Femal-brukerne fikk færre plager, enkelte merket også at humøret ble bedre og at sexlysten økte. Hetetoktene var færre og ikke så kraftige som før. I placebogruppen fikk 38% effekt. ”Forskjellen er så stor at resultatet er vitenskapelig signifikant,” sier Kaj Winther som var ansvarlig for arbeidet og som 22. april 2004 la frem resultatene fra studien på ”5th International Symposium on Womens health and menopause” i Italia.

Tofupill
Tofupill er basert på tofu, og markedsføres som et tilskudd som kan dempe et bredt spekter av plager.

Det er gjennomført og publisert flere studier på produktet, og en av dem viser tydelig effekt på 12 av 15 tegn på overgangsalder.

Den første studien på Tofupill ble gjennomført mellom 1995 til 1997. 152 kvinner i overgangsalderen mellom 40 ig 62 år deltok i studien.

Alle hadde moderate eller alvorlige plager forbundet med overgangsalder - og hadde fra 6-9 hetetokter daglig.

De brukte kosttilskuddet i 26 til 29 måneder, og var delt i fire grupper - to fikk placebo, to Tofupill.

Plagene forbundet med overgangsalder ble sterkt redusert i begge gruppene som fikk Tofupill. Reduksjonen lå på 67 og 71 prosent i disse gruppene, mens kontrollgruppene rapporterte om 19 og 23 prosent bedring.

I en annen studie med 102 kvinner oppga 96 at de opplevde en positiv effekt, og viste til forbedring i forhold til en rekke plager: Aggresjon, melankoli, hodepine, hyppig vannlating, nervøsitet, sexlyst, konsentrasjon, tretthet, svimmelhet, tørr skjede, leddsmerter, søvnproblemer, hetetokter, hjertebank og overfølsomhet.

Natto
Natto er som navnet sier, basert på natto og har fanget interessen fra forskere på grunn av innholdet av vitamin K2 som man mener kan ha en positiv effekt på benbygningen. Det er dette man for tiden forsker på. ”Natto er å få kjøpt i helsekostbutikker, men professor Vinjar Fønnebø vil ikke anbefale bruk av produktet for å bevare beintetthet før studien eventuelt viser positive resultater”, sies det på hjemmesiden til Universitetet i Tromsø.