Sosialist

Puk og Per har nå blitt sosialister.

De fleste sosialister er enige om at alt skal deles likt. Ditt er mitt, og mitt er ditt. Det er derfor uinteressant om Puk har større egenkapital enn Per, om hun tjener mer enn ham, og om han arver penger av tanten sin.

De deler alt likt. Puk og Per eier altså begge 50 prosent av leiligheten. Nå, og i all fremtid.