Sosialdemokrat

Er Puk og Per sosialdemokrater, er dette den videre historien.

Puk og Per holder seg til 40/60 prosent fordelingen, og lar det ikke ha noen virkning at Puk tjener bedre enn Per. De tenker på husholdningens inntekt som en enhet, og føler at det er urettferdig om den ene skal eie mindre fordi han ikke tjener så mye penger.

Per får mer

Men på samme måte som at Puk eier en større andel av leiligheten fordi hun hadde større egenkapital, får Per også godskrevet investeringen i badet og kjøkkenet.

Leiligheten har økt fra 500.000 til 700.000. Det øker Puks investering med 120.000 kroner, og Pers med 80.000 kroner. Oppussingen har økt leilighetens verdi med 200.000 kroner. Per eier derfor (480.000/900.000) 53 prosent og Puk (420.000/900.000) 47 prosent.

Må de selge leiligheten til 1,2 millioner, og er restgjelden 200.000 kroner, eier de kontanter for 1 million. Puk skal ha 470.000 kroner, og Per 530.000 kroner.