Søplemat like farlig som røyk

Er du opptatt av å ha god helse? Da er det like viktig at du spiser sunt som at du stumper røyken, viser en nederlandsk rapport.

Det er det nederlandske folkehelseinstituttet som har utarbeidet rapporten, skriver Reuters. Den konkluderer med at de fleste årsakene til død og alvorlig sykdom i Nederland, er et usunt kosthold.

- Årsaken til mange dødsfall og at flere lever i årevis med alvorlige funksjonshemminger, er like mye et usunt kosthold som det er røyking. Per i dag reduserer et usunt kosthold den gjennomsnittelige levealderen til en nederlender med 1,2 år, og med 0,8 år ved sterk overvekt, i følge Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM).

Den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, the European Food Safety Authority, sier de vil bruke denne rapporten når de skal kartlegge risikoen knyttet til ulike typer kosthold.

Spiser for mye kjøtt
Rundt 75 prosent av den nederlandske befolkningen på 16 millioner mennesker spiser mindre frukt og grønnsaker enn det som anbefales. Og hvert år forårsaker et usunt kosthold rundt 13 000 dødsfall, på grunn av diabetes, hjerte- og karsykdom og kreft. Sterk overvekt står for 7000 dødsfall i året, forårsaket av hjertesykdom og kreft.

I Nederland spiser befolkningen omkring 50 prosent mer kjøtt enn det som anbefales. Norge er imidlertid ikke en like kjøttetende nasjon.

- Vårt kjøttkonsum er relativt lavt på grunn av våre lunsjvaner. Vi spiser matpakke med lav proteinandel, sammenliknet med andre europeiske land som ofte spiser varm lunsj med kjøtt, sier ernæringsfysiolog Vibeke Bugge i Opplysningskontoret for kjøtt til Mozon.

Anbefalingene er at 10-20 prosent av energien du spiser bør komme fra protein, som er i overkant av 1 gram protein per kilo kroppsvekt, legger hun til. Hvilke proteinkilder du velger er opp til en hver. Rent kjøtt inneholder cirka 20 prosent protein og 2-5 prosent fett.

Les også: Grillfeber? Husk at du kan få kreft av grillpølsa.

 

Mozon.no, 01.06.2006