Solhatt er trygt

Tidligere i uken kunne vi i mediene lese om påstanden "Solhatt kombinert med Paracet er farlig". Jeg har gitt solhatt til mange tusen pasienter i løpet av de siste 20 årene og har sett svært få allergiske reaksjoner, skriver dr. Bernt Rognlien.

Solhatt er trygt å bruke

Tidligere i uken kunne vi i mediene lese om påstanden Solhatt kombinert med Paracet er farlig . Jeg har gitt solhatt til mange tusen pasienter i løpet av de siste 20 årene og har sett svært få allergiske reaksjoner, skriver dr. Bernt Rognlien.

Solhatt er trygt å bruke og har nesten ikke bivirkninger. Bivirkningene ved solhatt er først og fremst allergiske reaksjoner. De som har allergi mot burot eller prestekrage, må være oppmerksomme fordi de hyppigere utvikler allergi og allergiske reaksjoner mot solhatt som tilhører samme plantefamilie, kurvplantefamilien. Har du kraftig allergi mot burot må du regne med at sjansen er stor for at du kan reagerer allergisk også mot solhatt. Tar du solhatt- oppløsning kan du da merke irritasjon og kløe i halsen, noen får også tett nese og lette magesmerter. Burotallergikere bør derfor ikke bruke solhatt.

Jeg har gitt solhatt til mange tusen pasienter i løpet av de siste 20 årene, disse sparsomme allergiske reaksjonene er alt jeg har sett av bivirkninger etter solhattbruk.

Da NRK- nyhetene sist uke hadde som hovedoppslag at solhatt i kombinasjon med paracet er farlig stoppet jeg bilen og lyttet. Jeg ble sittende til jeg hadde hørt hele intervjuet med overlege Erik Halbakken fra Tønsberg. Han fikk blødninger fra slimhinnene og utslett, og advarte sterkt mot kombinasjonen solhatt og paracet.

Da jeg kom hjem om kvelden gikk jeg gjennom alt jeg hadde av litteratur om solhatt og bivirkninger. Jeg gikk også ut og søkte i flere medisinske databaser for å se om jeg hadde oversett noe. Jeg fant ikke noe skrevet om at denne kombinasjonen kunne være farlig.

Paracet derimot, vet vi kan gi slike legemiddelreaksjoner alene, og de kan oppstå plutselig,. Jeg kan ikke påstå at solhatt ikke hadde noen skyld i denne legemiddelreaksjonen som dr. Halbakken opplevde, men det er aldri tidligere beskrevet at solhatt kan forårsake slike reaksjoner. Jeg synes imidlertid det er oppsiktsvekkende at dr. Halbakken uten å nøle konstanterer at dette skyldes kombinasjonen av solhatt og paracet. Det er neppe noe naturlegemiddel som har vært brukt så mye som solhatt i Europa de siste 30 årene og heller ikke noe middel som har vært kombinert så hyppig med paracet.

Min konklusjon står fast; solhatt er meget trygt å bruke. Det er beskrevet noen enkeltstående tilfeller av kraftige allergiske reaksjoner etter intravenøs bruk av solhatt, og det er opplagt at før solhatt gis intravenøst må det først utelukkes at pasienten kan ha en allergisk disposisjon. Det er også stilt spørsmålstegn ved bruken av solhatt til pasienter med kroniske langvarige infeksjoner som tuberkulose og Aids fordi immunapparatet hos disse allerede er kraftig irritert og belastet. Av samme grunn har mange ment at solhatt ikke skal gis til pasienter med autoimmune sykdommer. Min erfaring er at disse pasienten godt kan bruke solhatt i kortere perioder i forbindelse med en forkjølelse eller en annen infeksjon, men at disse ikke bør bruke solhatt over lengre perioder.

Det foreligger få data på bruk av solhatt til gravide og under amming. En studie fra i fjor med over 400 gravide hvor halvparten brukte solhatt i første trimester, viste ingen økning i aborter, misdannelser eller andre komplikasjoner. Jeg ville ikke vegre meg for å gi solhatt til gravide kvinner med infeksjoner i urinveier, hals, skjede eller andre steder. Å gi antibiotika, eller la infeksjonen gå ubehandlet hos gravide, er forbundet med mye større risiko både for mor og barn.

mozon.no 31.10.01