Sol ute, sol inne

Nå som solsesongen er over, ønsker mange å gå i solarium. Men er det trygt å sole seg innendørs?

Solen er i ferd med å gjemme seg bak høstskyene, og mange trekker inn i solariene. Men de siste årene har kunstig sol fått mye negativ oppmerksomhet. Er det noen grunn til det?

Ingen fare i Norge
- Med tanke på at vi har et av verdens strengeste regelverk vedrørende solariedrift/-bruk i Norge, og selvsagt at doseringsplaner og øvrige godkjenningen følges, vurderer vi at det overhodet ikke er forbundet noen fare ved solariebruk i Norge. Snarere tvert i mot, sier Ronny Rath Pedersen, formann i Norsk Solarieforening.

Stadig flere amerikanske tenåringer får hudkreftetter mye solariumsbruk. Hudleger og politikere ønsker derfor 18-årsgrense. Solariene i USA er imidlertid mye sterkere enn de norske, så vi kan ikke sammenligne oss med dem.

- En sammenligning av solariene i Norge og USA er som å sammenligne solen ute i Norge om vinteren og Mallorca om sommeren. Vi snakker om 5 ganger høyere styrke innenfor UVB området, sier Thorbjørn Frantzen i solsenteret Brun og blid.

Fraråder bruk
- UV-stråling er en kilde for danning av vitamin D, men man kan også få vitamin D gjennom kosten. UV-stråling er også en risikofaktor når det gjelder utviklingen av hudkreft, sier Merete Hannevik i Statens Strålevern.

Risikoen henger både sammen med solforbrenning og med hvor mye man soler seg totalt.

- Vi fraråder generelt bruk av solarier av denne grunn, og man vet fortsatt for lite om sammenhengen mellom vitamin D og positive helseeffekter og hvor mye man må sole seg for å få tilstrekkelig, en dose som nok ligger langt under de dosene man tar for å bli brun, sier Hannevik.

Dosen vi får fra solarium, kommer i tillegg til naturlig sol. Hannevik sier derfor at vi må se det litt i forhold til hvor mye vi soler oss ute.

- Dersom man skal bruke solarium, er det viktig at solariet er godkjent og at man ikke overskrider de solingstidene som gis, både for enkeltsolinger og totalt over året. Det innebærer ikke at det er trygt, men at risikoen for forbrenninger er liten, at totaldosen begrenses noe og at risikoen for negative helseeffekter dermed reduseres, sier hun.

Hudlege Ole Fyrand synes du trygt kan bruke solarier noen ganger.

- En fremtredende britisk solekspert har gjort en undersøkelse som viser at du kan ta solarium 15 ganger i året uten at det gjør noe. Men mer enn det bør du ikke ta per år, sier han.

Han påpeker at soling kan gi økt aldring, men at du er trygg hvis du oppsøker en god organisasjon.

- Hvis du vanligvis blir brun fort, blir du bedre beskyttet, sier han.

Tidligere i sommer skrev vi om professor Johan Moan ved Radiumhospitalet som mener at du gjerne kan ta litt solarium om vinteren.

Positivt med sol
- All soling er å oppfatte som et tveegget sverd. For mye og for lite er like galt. Rett bruk av sol er utelukkende positivt, og Norsk Solarieforening jobber derfor aktivt for å ha dialog med både Strålevern og Kreftforeningen, slik at vi i fellesskap kan yte den norske befolkning så korrekt og nyansert informasjon som mulig, sier Ronny Rath Pedersen.

I Norge blir personer under 18 år frarådet å bruke solarier, og dette har solariene plikt til å informere kundene om. Tilbyderne må også ha godkjent doseringsplan ved solariet eller i sollokalet for hver aktuelle modell.

Thorbjørn Frantzen innrømmer at soling hver dag kan være farlig.

- Men det gjør ingen. Det er mye positivt ved både inne- og utesol. I tillegg til å redusere dødelighet ved kreft hjelper også solen oss med å redusere hjerte- og karsykdommer, den hjelper mot depresjoner/revmatisme, samt en rekke hudsykdommer, sier han.

Våre solingsvaner skal være en av hovedgrunnene til forekomst av hudkreft i Norge.

 

Mozon.no, 17.08.2006