<b>Oppreisning: </b> Den obligatoriske ansvarsforsikringen har ikke dekket oppreisning. Det var en ulovlig mangel, har det blitt fastslått. Derfor skal staten nå selv dekke oppreisning for trafikkofre.
Oppreisning: Den obligatoriske ansvarsforsikringen har ikke dekket oppreisning. Det var en ulovlig mangel, har det blitt fastslått. Derfor skal staten nå selv dekke oppreisning for trafikkofre.Vis mer

Søk oppreisning av staten!

Staten må selv betale siden den tillot ansvarsforsikringer som ikke dekket oppreisning.

Om en annen trafikant forårsaker en trafikkulykke der du blir skadet, skal du være automatisk dekket av motpartens ansvarsforsikring. Han skal reparere bilen din, dekke de behandlingsutgifter det offentlige ikke dekker, dekke tapt arbeidsfortjeneste og eventuelt annet økonomiske tap.

Oppreisning

Men det finnes også andre typer tap som følge av trafikkulykker, slik som sorg og frykt, tap av sosial anseelse, av livskvalitet og av selvaktelse. Slike tap vil rettsevesenet noen ganger forsøke å kompensere gjennom å gi den skadelidte oppreisning. Loven sier at slik erstatning kan gis om skaden er forvoldt "forsettlig eller grovt aktløst". Villmannskjøring eller fyllekjøring er eksempler på adferd retten vil kunne vurdere som "grovt aktløs" og innvilge skadelidte en oppreisning.

Hjelp jeg vil forsikre Porchen min!

Fantasisummer i USA

Det er oppreisningen som gir fantasisummer i erstatning i amerikanske rettsaker, hvor vi hører om millioner gitt til folk som har sklidd på en gjenglemt rulleskøyte eller som har tørket puddelen i en mikrobølgeovn. Oppreisning har ikke på noen måte hatt samme plass i Norge, hvor domstolene stort sett har nøyd seg med å gi erstatning for påviste økonomiske tap. Der det har vært gitt oppreisning, har det vært relativt små summer. Selv en drapsmann må ikke betale foreldrene mer enn 120.000 kroner i oppreisning om han har drept et barn.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Dekkes ikke av ansvarsforsikringen

Oppreisning dekkes ikke av den obligatoriske ansvarsforsikringen for motorvogner. Derfor får ikke skadelidte utbetalt oppreisningsbeløpet fra forsikringsselskapet, men må kreve det av skadevolderen direkte. Ofte er ikke den som har forvoldt skaden i stand til å betale, og da får man ingen penger.

En kvinne som ikke fikk ut oppreisningsbeløpet fra skadevolderen, saksøkte staten, da hun mente EØS-avtalen hadde bestemmelser om at oppeisning skal være med i ansvarsforsikringen. Hun fikk medhold i EØS-domstolen, og Justisdepartementet har nå bøyd seg for avgjørelsen. Man etterlyser derfor nå folk som mener å ha krav på oppreisning etter trafikkulykker.

Kvinner sikrest i trafikken

Staten må betale selv

Dommen er nokså knallhard for Staten, for siden den ikke har sørget for å holde reglene i pakt med EØS-avtalen, må den selv betale oppreisningsbeløpene. Staten vil nok kreve pengene av skadevolder etterpå, men den vil antakelig ikke ha større sukess enn de skadelidte i å drive inn denne.

Også nye krav godtas

Også de som ikke har blitt tilkjent oppreisning av domstolene, og som ikke har bedt skadevolder om det, kan søke staten om oppreisning nå. Selve det forhold at oppreisning ikke har vært dekket av forsikringen, har sikkert holdt folk fra å søke erstatning. Særlig gjelder nok dette om man har visst at skadevolder ikke har penger.

Tre års foreldelsesfrist

Foreldelsesfristen for slike saker er vanligvis tre år. Justisdepartementet har signalisert at den i visse tilfeller kan frafalle treårsregelen, og DinSide tror nok foreldelsen kan bli gjenstand for domstolbehandling i seg selv. Noen vil vel hevde at oppreisning bør kunne kreves for så mange år tilbake i tid som det har vært dekket av ansvarsforsikringer ellers i EØS-området. Dette fordi selve det faktum at forsikringen ikke dekket det, kunne avholde folk fra å søke oppreisning.

Legemiddelskader: Flere kan ha krav på erstatning

Foreløpig 320 krav

Foreløpig har man fått inn 320 krav, opplyser Justisdepartementet i en e-post til DinSide. Kravene variere mellom 20.000 og 200.000 kroner.

Om gjennomsnittet er 50.000 kroner, skulle kravene være 16 millioner totalt.

Men adgangen til å kreve oppreisning av staten etter trafikkulykker er foreløpig lite kjent, slik at det kan komme inn flere krav etterhvert.