Snorking er arvelig

Det er svært sannsynlig at snorking er arvelig, ifølge amerikanske forskere. Men kroppsvekten har også betydning.

Forskerne ved Cincinnatis Children’s Hospital har nylig undersøkt nesten 700 ettåringer i USA. Babyene ble sjekket for jevnlig snorking og relaterte risikofaktorer.

Resultatene viser at 15 prosent av barna snorket tre ganger eller mer i uka. I svært mange tilfeller snorket foreldrene også.

- At snorking kan være arvelig er en velkjent problemstilling. Ansikt og hodestruktur er arvelig, og derfor er noen mer disponert for snorking enn andre, sier overlege Harriet Akre ved øre-nese-hals poliklinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo.

Hun sier at svært mange som opereres for snorking er barn.

- Snorking blant barn skjer vanligvis på grunn av for store polypper eller mandler. Rundt tre prosent av alle norske førskolebarn har alvorlig snorkesyke eller pustesyke. I Norge foregår det ingen systematisk kartlegging av familiers søvnmønster, men jeg spør ofte foreldre om andre barn i familien snorker eller om mor og far snorker, sier hun.

Alvorlig pustesykdom
Øre-nese-hals-spesialist dr. med. Magne Tvinnereim ved søvngruppen EuroSleep mener at pustesyke er svært alvorlig fordi det medfører perioder med pustestans.

- Pustesykdom er en tilstand som kan føre til flere pustestopp i løpet av natten, og kan vare fra 10 til 60 sekunder. Når musklene i de øvre luftveiene ikke lenger greier å holde luftveiene åpne, får man ikke nok oksygen. Pustestansene gjør at mange mister kvalitetssøvn og de føler seg trette, uopplagte og irriterte med veldokumentert dårligere skoleprestasjon, sier han.

Tidligere amerikansk forskning viser at barn som snorker kan bli hyperaktive.

Han forteller at i dag opererer norske øre-nese-hals leger flere barn med store mandler og polypper på grunn av slike pusteproblem enn tidligere, hvor gjentatte infeksjoner ble ansett som hovedproblemet.

Overvekt øker risiko
Ifølge Harriet Akre snorker overvektige mer enn normalvektige.

- Snorking henger vanligvis nøye sammen med fysiologiske særtrekk. Et av de vanligste er overvekt, opplyser Harriet Akre.

- Det er ingen tvil om at overvektige, og dette gjelder både kvinner og menn, snorker mer enn andre. Dette skyldes at fettet ikke bare samler seg utvendig på kroppen, men også inne i ganen og i halsen. Når det blir mer fett i de øvre luftveiene, blir det også mindre plass til å puste, sier hun

Tips for bedre nattesøvn
Forskjellige snorke-lyddempere, sprayer eller kjerringråd kan gi gode resultater i behandling av snorking. Leger ved Rikshospitalet i Trondheim har også utviklet en enkel operasjon som stiver opp den bløte delen av ganen og stanser snorkingen.
Sliter du eller din partner med snorking. Her får du tips som bedrer nattesøvnen.

 

Mozon, 19.4.2006