Snorkende barn får oftere lærevansker

Barn som snorker ofte har høyere risiko for å få adferds- og læringsvansker. Dette gjelder selv om barnet ikke lider av søvnapné – midlertidig stans av pustingen mens man sover – ifølge en rapport i tidsskriftet Pediatrics.

- De fleste foreldre og barneleger har antatt at dersom barnet snorker men ikke lider av søvnapné er det ingen grunn til bekymring, sier doktor David Gozal som ledet i studien til nyhetsbyrået Reuters.

Gozal sier denne studien viser at det også blant normalt snorkende barn er økt risiko for sykdom. Selv om risikoen er lavere enn blant barna med søvnapné er det alvorlig nok til at det er klinisk viktig, mener han.

Gozal og hans kolleger fra universitetet i Louisville, Kentucky, sier 10 til 12 prosent av alle unge barn snorker ofte.

For å måle mulige effekter av snorkingen sammenlignet forskerne 87 barn som snorket med 31 barn som ikke gjorde det.

Barna ble målt mens de sov, og de som snorket hadde mye mindre REM-søvn enn kontrollgruppen. REM-søvn kjennetegnes av hurtige øyebevegelser (Rapid Eye Movements = REM), og kalles også drømmesøvn - fordi de fleste drømmene forekommer i denne fasen.

Barna som snorket hadde tydelig lavere poengsummer på skalaer som blant annet måler kognitive egenskaper og språkkunnskaper, selv om resultatet lå i normalområdet.

De fikk også dårligere poengsummer enn ikke-snorkende barn på skalaer som måler angst og depressjon, hyperaktivitet, sosiale problemer og oppmerksomhet, sier forskerne. Selv om forskjellene ikke er så veldg store.

Gonzal konkluderer med at snorking mer enn 3 til 4 ganger i uken og tegn på dårlig søvn - som utslitthet og læringsvansker - bør føre til at foreldrene går til legen for å få hjelp.

 

Mozon.no, 13.07.2004