Gjennomsnittlig årslønn i 2011 var 453.000 kroner. (Foto/montasje: Colourbox/Kim Jansson) Foto: DINSIDE
Gjennomsnittlig årslønn i 2011 var 453.000 kroner. (Foto/montasje: Colourbox/Kim Jansson) Foto: DINSIDEVis mer

Snittlønn i Norge i 2011: 38.100 kroner i måneden

Gjennomsnittlig månedslønn har økt med 1.400 kroner på ett år, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Mange norske arbeidstakere har kunnet glede seg over et aldri så lite lønnshopp det siste året.

Ferske tall fra SSB viser nemlig at gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte i landet utgjorde 38.100 kroner. Da er ikke overtidsbetaling med i regnestykket.

Sammenliknet med samme tid året før, har gjennomsnittslønnen steget med 3,8 prosent, noe som tilsvarer 1.400 kroner per måned.

Heltidsansatte hadde en snittlønn på 39.600 kroner, noe som er en oppgang på 1.500 kroner i måneden fra året før. Deltidsansatte hadde derimot en snittlønn på 31.600 kroner, noe som er en tusenlapp mer enn på samme tid i 2010.

LES OGSÅ: Lønn er ikke alt - frynsegoder er også viktig

Gjennomsnittlig årslønn: 453.000

Beregnet årslønn for alle ansatte utgjorde i fjor 453.000 kroner. Det tilsvarer et lønnshopp på 17.800 kroner fra 2010.

Årslønnen tar utgangspunkt i at det utbetales lønn for tolv måneder i året, og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, opplyser SSB. Overtidsgodtgjørelse, naturalytelser, feriepengetillegg, sluttvederlag og etterbetalinger er ikke inkludert i beregnet årslønn.

Øverst på lønnsstigen finner vi ansatte innen olje og gassutvinning, som kunne skryte av en snittlønn på 696.100 kroner. Ansatte innen finanstjenester tjente også godt, med en snittlønn på 643.000 kroner.

I andre enden finner vi ansatte innen hotell og restauranter, som tjente 321.000 kroner i snitt.

Under ser du en oversikt over gjennomsnittlig årslønn i 2011 for de forskjellige bransjene som går inn i SSBs lønnsstatistikk. Statistikken er sorterbar - både på bransje og lønn.

Gjennomsnittlig årslønn (2011)
BransjeÅrslønn (kr)
Alle områder453000
Fiskeoppdrett442700
Olje og gassutvinning696100
Industri449900
Kraftforsyning554000
Vann, avløp og renovasjon424200
Bygge- og anleggsvirksomhet427500
Varehandel406300
Samferdsel445000
Hotell og restaurant321100
Informasjon og kommunikasjon581000
Finanstjenester643300
Omsetning og drift av fast eiendom532500
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting576300
Forretningsmessig tjenesteyting383800
Undervisning440600
Helse- og sosialtjenester395100
Kultur, underholdning og fritid406900
Personlige tjenester408100
Staten470100
Kommune og fylkeskommune416300
Helseforetak471300


LES OGSÅ: Bransjene som skal ansette flest

Mest lønn til menn

Statistikken avslører også at det ikke er noen myte at menn i snitt tjener mer enn kvinner. Mens menn hadde en snittlønn på 40.800 kroner, hadde kvinner en snittlønn på bare 34.800 kroner.

Kvinner hadde en større prosentvis lønnsvekst enn menn. Kvinner hadde en lønnsvekst på 4,2 prosent, mens mennene hadde en vekst på 3,9 prosent. Men siden menn hadde et bedre utgangspunkt var lønnsveksten i kroner og øre høyere enn hos kvinner.