Snik deg unna inkassobyrået

Regningene hoper seg opp, og kontoutskriften din er lite hyggelig lesing. Hva gjør du når inkassobyrået lurer rundt hjørnet?

Mange opplever fra tid til annen at de har litt dårlig råd. Når regningene likevel dumper inn av postkassen, uten hensyn til den dårlige økonomien, kan det hende at angsten melder seg.

Er det egentlig mulig å utsette betalingene når du virkelig trenger det? Vi har sjekket hva en del av de viktigste selskapene mener om saken.

De aller fleste av de selskapene vi snakket med stiller seg positivt til å hjelpe folk som har en midlertidig betalingskrise. Er krisen av mer langvarig karakter, hjelper det likevel ikke å få tre ukers betalingsutsettelse på telefonregningen. Du kan lese mer om løsning av langvarige betalingsproblemer i artikkelen om gjeldsordningsloven.

Banklånene

Alle bankene vi snakket med stilte seg positivt til utsettelse av betaling.

- Det viktigste er at kunden tar kontakt med oss og lager en avtale, sier Tore Westhrin, informasjonssjef i Kreditkassen.

- Det er fullt mulig for kundene våre å få avdragutsettelse. Rentene på lånet må likevel betales som vanlig, forteller Espen Vilstrand, konsulent i DnB Direkte.

Forsikringsregningen

Ifølge pressetalskvinne Emma Elisabeth Vennesland i If forsikring, har selskapet stor forståelse for at kunder en gang iblant kan komme i en situasjon hvor betalingsutsettelse er nødvendig.

- Vi vil vurdere hvert enkelt tilfelle ut fra kundens individuelle behov, sier Vennesland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vesta stiller seg også positivt til å hjelpe kunder som har betalingsproblemer.

- Vi forsøker å tenke med hode og hjerte, likevel ser vi på den enkeltes betalingshistorikk, sier Ingrid Holm Svendsen, informasjonssjef i Vesta.

Tv-lisensen

NRK er i utgangspunktet ikke veldig positive til betalingsutsettelse.

- Har kunden ikke penger til å betale regningen, aksepterer vi likevel at betalingen utsettes. Vi beregner en standard tilleggsavgift av det utestående beløpet på 15 prosent, sier Jorunn Larsen, sjef for lisensavdelingen i NRK.

El-avgiftene

Sier du fra om betalingsproblemene dine slipper du også å få slukket for strømmen.

- Vi gir tre ukers utsettelse, eller mulighet for å dele opp strømregningen, mot at vi foretar en renteberegning, sier Nils Ragnar Rønningshaugen, avdelingssjef i Oslo Energis fakturaavdeling.

Oslo Energi er likevel forsiktig med å gi betalingsutsettelse dersom kunden tidligere har hatt mange betalingsproblemer.

Treningsavgiften

Treningssenteret Frisk opplever ikke at mange av kundene deres har betalingsproblemer.

- Hvis en kunde skulle be om betalingsutsettelse, ser jeg ingen grunn til at vi ikke skulle innvilge det, sier driftssjef Preben Rasmussen.

Ifølge avdelingssjef Veronica Lund i SATS er også de villige til å hjelpe kunder som har midlertidige betalingsvansker.

Telefonregningen

Telenor Privat er parat til å hjelpe telefonkundene sine hvis de opplever betalingsproblemer.

- Vi er villige til å inngå en avtale om betalingsutsettelse, når kunden viser vilje til å gjøre noe med situasjonene sin, sier Gunn Kristin Sande, informasjonssjef i Telenor Telecom.

Telenor har ingen faste rutiner på hvor lang tids utsettelse den enkelte kunden kan få.

- Det avhenger av kundens behov i hvert enkelt tilfelle, sier Sande.

NetCom er også imøtekommende overfor kunder med midlertidige betalingsproblemer.

- Vi ser på kundens betalingshistorikk, og viser den seg å se fornuftig ut, vil vi som regel alltid innvilge utsettelse, sier Per Eikrem, informasjonsdirektør i NetCom.

Avisabonnementet

Norges største abonnementsavis, Aftenposten, er også villig til å hjelpe kunder i betalingsnødd.

- Kunden kan få tre ukers utsettelse, og også litt til om nødvendig, sier Turid Kristensen, seniorkonsulent i kundeserviceavdelingen.

Lånekassen

Statens lånekasse har faste regler for betalingsutsettelse. Hvis inntekten din faller under en viss grense, har du mulighet til å få utsettelse på grunn av sosialøkonomiske årsaker. Opplever du akutte betalingsproblemer, kan du bli innvilget opp til et halvt års utsettelse. Skriftlig dokumentasjon må imidlertid sendes til lånekassen.

- Trenger du bare tre måneders utsettelse, kan du få det over telefonen, sier Ellen Smogeli, rådgiver i Lånekassen.