Snart kan vi dyrke nye hjerter

Forskere tror at de i løpet av få år kan hjelpe hjertepasienter med å fornye hjertet ved å bruke stamceller.

Forskerne tror de har funnet en måte å hente celler fra syke pasienter og deretter dyrke fram flere i laboratorier.

Cellesamlingsteknikken har allerede blitt brukt på 23 pasienter som gikk gjennom behandling for hjertefeil.

Forsøk på å sprøyte inn nydyrkede celler tilbake i pasientens hjertevev kan starte om cirka 18 måneder. Hvis forsøkene lykkes, vil teknikken kanskje redusere behovet for hjertetransplantasjoner og fjerne risikoen for å frastøte donors vev.

Studier med griser viser at høyre del av hjertet er best å bruke for stamceller. Forskerne har fjernet små prøver fra pasienter og latt det vokse fram celler fra prøvene. Deretter reproduserte de dem i den mengden de vil trenge under behandlingen.

- Om fire uker vil de fleste vevsprøvene ha produsert nok stamceller for vidre kliniske tester. Vårt neste steg er å teste i dyr hvorvidt disse cellene kan overleve og jobbe ordentlig i tilfeller av hjerteinnfarkt og hjertefeil, sier Eduardo Marban, forskningslederen, til NetDoctor.

Mozon.no, 16.11.2004