Snart kan det bli lettere å sammenlikne matvarene

Oppretter dagligvareportal med nøkkelinformasjon matvarer, men bransjen tror det blir kostbart.

<b>LETTERE Å SAMMENLIKNE:</b> Dagligvareportalen skal gjøre det lettere for forbrukere å sammenlikne varer på næringsinnhold og pris. Bransjen tror det blir kostbart for forbrukeren. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE
LETTERE Å SAMMENLIKNE: Dagligvareportalen skal gjøre det lettere for forbrukere å sammenlikne varer på næringsinnhold og pris. Bransjen tror det blir kostbart for forbrukeren. Foto: OLE PETTER BAUGERØD STOKKE Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Forbrukerrådet har jobbet med å få gjennom en dagligvareportal i mange år. Nå går næringskomiteen i Stortinget inn for at det skal etableres en nettbasert portal for dagligvarer, innen 2016.

Portalen skal gi forbrukerne informasjon om næringsinnhold, ingredienser, allergener, opprinnelse og pris, på alle matvarer - også de du kanskje ikke finner i butikken.

- Vi har jobbet i nesten fem år for å få til en dagligvareportal, så det gleder oss stort at dette nå vil komme på plass. En slik portal vil gjøre det enklere for forbrukerne å orientere seg i et stort og uoversiktlig dagligvaremarked, sier direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

Sammenlign selv

SEIER FOR FORBRUKEREN: Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet sier dagligvareportalen er en seier for forbrukerne. Foto: CW FOTO/FORBRUKERRÅDET
SEIER FOR FORBRUKEREN: Direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet sier dagligvareportalen er en seier for forbrukerne. Foto: CW FOTO/FORBRUKERRÅDET Vis merForbrukerrådet mener det vil være en rekke positive effekter av en slik sammenlikningstjeneste på dagligvarer.

Blant annet vil det bli enklere for forbrukerne å få informasjon som er viktig for deres valg av matvarer, også ut over pris.

- Det blir også enklere for forbrukerne å planlegge innkjøpene sine, noe som vil kunne redusere unødvendig matsvinn, sier Flesland.

LES OGSÅ: Kan du trygt legge utenlandsk kjøtt i handlekurven?

Ser for seg flere mulige tjenester

 Gunstein Instefjord, fagdirektør Mat og handel i Forbrukerrådet. Foto: KJELL HÅKON LARSEN/FORBRUKERRÅDET
Gunstein Instefjord, fagdirektør Mat og handel i Forbrukerrådet. Foto: KJELL HÅKON LARSEN/FORBRUKERRÅDET Vis mer


Gunstein Instefjord, fagdirektør for Mat og handel i Forbrukerrådet, forteller at de tidligere har gjort en mulighetsstudie av dette, som gikk på hvorvidt dette var teknisk mulig og hvordan man skulle få inn data.

Dette var for rundt ett år siden. Men i realiteten må de begynne arbeidet fra start.

- Vi har nå fått et vedtak i Stortinget, så nå må regjeringen følge opp dette. 2016 er satt som et mål. Vi opplever dette som et klarsignal, og vil gå i nærmere dialog med bransjen om de tekniske forutsetningene for å få til dette, sier Instefjord til Dinside.

Her kan du lese Stortingets innstilling.

Han forteller at de nå må samle all lovpålagt info i en database, og gjøre dette søkbart gjennom en portal. Dette er data som vil være offentlig tilgjengelig.

- Vi ser også for oss at andre aktører vil ha interesse av disse dataene, til å utvikle for eksempel apper. Vi vil gjøre dataene tilgjengelig også for andre aktører. Vi vet at det er andre aktører som har stort fokus på for eksempel allergener, ingredienser, sukker og salt - og som også vil ha interesse av disse dataene. Målet er en portal og ulike apper til ulike formål som forbruker kan bruke i butikk, for eksempel ved å skanne og sammenlikne varer, sier Instefjord til Dinside.

Dette vil kunne minne om Forbrukerrådets app Hormonsjekk, som gir deg mulighet til å skanne og sjekke kosmetikk for hormonforstyrrende stoffer. Der kan du skanne strekkoden på varen i butikken, og få svar på om akkurat den inneholder hormonforstyrrende stoffer.

LES OGSÅ: Her er dagligvarenyhetene som kommer i februar

Pliktig innrapportering

Din mening

Vil du komme til å bruke en dagligvareportal, med info om næringsinnhold og priser? (Avsluttet)
Ja(68%) 508
Nei(16%) 120
Kanskje(13%) 96
Ingen mening(3%) 25
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Matbransjen selv må stå for innrapportering av data.

- Vi må ha en pliktavlevering, vi er avhengige av at bransjen må rapportere inn dette selv, sier Instefjord.

- Vil man finne alle varene du finner i butikken, i denne portalen?

- Det vil være mange flere enn det. Dette bør være en åpen markedsplass for alle som produserer mat, også mindre aktører som du ikke finner i butikken, sier Instefjord.

Kanskje utvides det til andre varegrupper?

Dette er også et av punktene som vektlegges i næringskomiteens innstilling:

«Flertallet viser til at en dagligvareportal kan øke markedsadgangen til småskalaaktører, som i dag ikke selger sine produkter i de store dagligvarekjedene. Gjennom en informasjonsportal kan disse produktene synliggjøres og dermed etterspørres av forbruker. En slik dagligvareportal vil derfor både fremme konkurranse, øke mangfoldet av produkter og bidra til en bedre maktbalanse mellom forbrukere, dagligvarekjeder og produsenter.»

I første omgang vil det være snakk om mat i dagligvaresegmentet, men Instefjord ser ikke bort fra at portalen kan utvides til andre varegrupper etterhvert.

Han estimerer at det innenfor matsegmentet vil være snakk om et utvalg på titalls tusen varer. I innstillingen er det et uttalt mål at dette skal være på plass innen 2016. Er det mulig?

- 2016 ikke urealistisk, uttaler Instefjord til Dinside.

LES OGSÅ: Slik er de nye reglene for matmerking

Mener forbrukeren får regningen

KRITISK TIL PRISPORTAL: Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen ASA, sier det vil bli veldig dyrt å skulle rapportere sanntidspriser. Og at den regningen er det kundene som må ta. Foto: NORGESGRUPPEN
KRITISK TIL PRISPORTAL: Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen ASA, sier det vil bli veldig dyrt å skulle rapportere sanntidspriser. Og at den regningen er det kundene som må ta. Foto: NORGESGRUPPEN Vis mer


Som Instefjord forteller, er det bransjen som må stå for innrapporteringen av data. Han sier til Dinside at deres inntrykk fra forarbeidet, er at noen i bransjen er veldig positive - mens andre er mer avventende.

Bård Gultvedt, direktør næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen ASA og Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, er blant dem som ikke er ubetinget positive.

Gultvedt viser til at Forbrukerrådet i sin tidligere utredning beregner at portalen kan koste 600 millioner kroner.

Dette er dersom man går for den mest avanserte løsningen, med sanntids prisinformasjon. De enkleste løsningene som Forbrukerrådet har skissert, har en kostnadsramme på mellom 150 og 200 millioner kroner.

- Vi har et par forhold vi er litt bekymret over. Det ene er at en slik portal vil bli fryktelig kostbar. Forbrukerrådet antatt 600 millioner kroner, og det er det ikke Forbrukerrådet som skal betale, det er det matvarekjedene som må betale. Og de pengene må tas fra et sted, som til syvende og sist vil si at det vil belastes forbrukeren, sier Gultvedt til Dinside.

Også Harald Kristiansen i Coop frykter at en slik løsning vil belastes forbrukeren.

- Vi har ingen tro på at en dagligvareportal vil føre til billigere mat. Det er allerede sterkt konkurranse i dagligvarebransjen, og Coop jobber hver dag for å ha de beste varene til lavest mulig pris. En etablering av en dagligvareportal vil ha en kostnad som noen må betale, i ytterste konsekvens kan det bli forbrukerne, sier Kristiansen til Dinside.

- Det å rapportere priser i sanntid krever nye og omfattende it-systemer. Tror få vil forstå hvor komplekst det er. Og det er ikke slik at vi trykker på en knapp og bestemmer hvilke priser alle butikkene skal ha, dette er det butikkeieren som bestemmer, sier Gultvedt.

Tror ikke det blir så dyrt

Instefjord i Forbrukerrådet sier på sin side at dette er et veldig høyt estimat, som ikke tar høyde for den teknologiske utviklingen som i stor grad allerede er på plass.

- Dette er et veldig høyt anslag gjort av eksterne konsulenter. Estimatet tar ikke høyde for den teknologiske utviklingen som skjer ved at stadig av informasjon gjøres digital. Dette er allerede utdaterte tall. Andre matkjeder har gjort egne beregninger og beregnet egne kostnader til 30 millioner.

Han mener kostnaden til utvikling av system for å kunne rapportere varebeholdning i butikk sannsynligvis vil være den klart største kostnadsposten for dagligvarekjedene, og den delen av utviklingen som er minst realistisk å få på plass i overskuelig framtid.

Styre unna butikken? Her får du dagligvarer på nett

- Vil medføre like priser på merkevarer?

- Rent prinsipielt er det bra at forbruker har mest mulig informasjon om hva produktene inneholder. Men dersom man gjennom en portal skal øke forbrukervelferden, vil dette koste veldig mye, sier Gultvedt fra Norgesgruppen.

Gultvedt tror en prisportal vil føre til like priser på merkevarer - og at det blir vanskelig å sammenlikne egne merkevareprodukter.

- Det med innholdet i produktene kan vi nok få til, men det er vanskelig kan få til informasjon om osten er vellagret, om det er fersk melk, om appelsinene er inntørket eller om de har en fin farge og konsistens, og så videre, sier han.

Er du enig i at det er noe galt med utvalget i grønnsaksdisken?

Instefjord i Forbrukerrådet holder fast ved at økt informasjon som regel medfører øt konkurranse.

- En markedsportal er tenkt å bidra til mer informasjon om både pris, kvalitet og utvalg på produktene som omsettes i dagligvarehandelen. Økt informasjon bidrar som regel til økt konkurranse med de samfunnsøkonomisk gevinster det gir, sier Instefjord i Forbrukerrådet til Dinside.

- Allerede mye krav til merking

Kristiansen har heller ingen tro på at en dagligvareportal som er skissert, er veien å gå for bedre matinformasjon til forbrukeren.

Han sier at bransjen allerede har mye merkekrav i forhold til EUs nye matinformasjonsforordning, og tror at det er viktigere med god produktmerking i butikkene - heller enn en nettportal.

- Dersom politikerne mener dagens krav til merkeordninger for mat er for dårlig, kan man stille større krav uten at man nødvendigvis trenger å investere i en elektronisk portal, sier Kristiansen.

Kristiansen sier videre at Coop er positiv til alle tiltak som er til nytte for selskapets kunder, men mener at dette er noe man først og fremst sikrer gjennom et godt lovverk.

- Om et IKT-prosjekt på denne størrelsen vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt og vil tjene kundene, er vi i tvil om, avslutter han.

- Vi er positive

I motsetning til NorgesGruppen og Coop, er Rema 1000 ubetinget positive til en dagligvareportal.

- Vi er og har tidligere stilt oss positive til en dagligvareportal som kan belyse pris, kvalitet og sporbarhet på varene. En portal vil bidra til økt åpenhet. Vi har lenge ønsket å vise våre priser mot konkurrentene da det er store avstander. Enhver.no er en lignende portal i dag, men viser begrensede områder i Norge, samt begrenset utvalg av produkter, uttaler Mette Fossum Beyer, Kommunikasjonsdirektør i REMA 1000, til Dinside.

LES OGSÅ: Dinside har vært med Rema 1000-prisjeger Eldar Stokmo på jobb

Hun påpeker at kjedene henter inn priser hos konkurrentene daglig - og at det er en hard konkurranse allerede.

- Ved å belyse alle prisene tror vi heller det er andre kjeder som blir nødt til å redusere sine priser. Vi er glade hvis vi får muligheten til å kunne vise prisavstanden til våre konkurrenter daglig i alle lokalmarked i Norge, sier Beyer.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!