Både menn og kvinner vil oppleve nye priser når EU-vedtaket om kjønnsnøytrale priser blir gjort gjeldende i Norge. Foto: All Over Press
Både menn og kvinner vil oppleve nye priser når EU-vedtaket om kjønnsnøytrale priser blir gjort gjeldende i Norge. Foto: All Over PressVis mer

Snart blir det nye forsikringspriser

Ikke lenger lov å gi forskjellige priser til menn og kvinner.

I mars i år vedtok EU at forsikringer skal ha kjønnsnøytrale priser. Dermed vil det ikke lenger være tillatt for forsikringsselskapene å prise produkter ulikt for menn og kvinner.

Vedtaket vil også påvirke norske forsikringspriser.

Krever kjønnsnøytrale priser

De nye reglene trår i kraft i EU 21. desember i år. Siden 2006 har det ikke vært tillatt å benytte kjønn som faktor ved premieberegning innen skade- og sykeforsikringer i Norge.

Det nye EU-vedtaket gjelder livs- og skadeforsikringer, og bare for nye avtaler, og for avtaler som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforholdet, ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO).

Dermed vil dette kunne føre til en endring i prisene.

– Når premiene og ytelsene i livsforsikring ikke lenger kan differensieres på kjønn vil dette trolig føre til økte premier på nytegning av livsforsikring, men med ulike utslag for kvinner og menn for ulike produkter, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i FNO til DinSide.

Ettersom det er dokumentert statistisk at kvinner lever lengre enn menn, er dødsrisikoforsikringer dyrere for menn. Disse vil bli dyrere for kvinner når det nye regelverket trer i kraft i Norge, tror Osland.

– Videre er sannsynligheten for å bli ufør større for kvinner enn for menn, og uføreforsikringer er derfor dyrere for kvinner enn for menn. Dermed vil disse produktene bli dyrere for menn enn de er i dag, sier Osland.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han påpeker samtidig at det er for tidlig å spekulere i når det blir foretatt prisendringer og hvor store utslagene blir.

Les også: Nå kan du kjøpe forsikring på dagligvarebutikken

Nye priser fra neste år

Det er Finanstilsynet som skal utarbeide et utkast om nærmere regler for forsikringene som vil omfattes av EU-vedtaket. De bekrefter at det foreløpig er vanskelig å si når de nye reglene trer i kraft, og om det blir eventuelle overgangsregler.

Spesialrådgiver Trond Brun-Gulbrandsen i Finanstilsynet sier til DinSide at de fikk oppdraget fra Finansdepartementet i sommer, og har begynt å utarbeide et forslag om en endring av eksisterende regelverk. Han tror ikke de nye reglene vil gjelde i Norge før tidligst neste år.

– Det er en del problemstillinger å ta tak i, og det er foreløpig vanskelig å si når utkastet vil være klart. Jeg tror ikke det er realistisk at de nye reglene vil gjelde i Norge før tidligst i 2013, sier han til DinSide.

Livsforsikringer som vil bli berørt av dommen er ifølge Brun-Guldbransen individuelle kapitalforsikringer, individuelle rente- og pensjonsforsikringer samt gruppelivsforsikringer.

Les også: Slik skal de gjøre bilforsikringen billigere for flinke sjåfører