Smugling lønner seg

Er du ofte fristet til å ta med litt for mye over grensen? Statistisk sett lønner det seg.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Vi nordmenn har fått en ny helgesyssel.

Smugling lønner seg

Nå er det ikke lenger bare tur i skog og mark som teller, men også grenseoverskridende sysler som turer til det Svenska Systembolaget.

Julehilsen fra tollvesenet

Flere tolldistrikter har de siste dagene meldt om flere kontroller på norske grenseoverganger.

- Vi kommer til å foreta en god del kontroller av vanlige reisende frem mot jul, sier Hallgeir Rapstad som er tolldistriktssjef for Hedmark og Oppland.

Rapstad forteller at det fremdeles er den organiserte kriminaliteten som er hovedprioritet, men at vanlige reisende i fremtiden kan regne med flere kontroller.

- Når vi foretar kontroller på grensen mellom Hedmark og Sverige, har hver tredje person for mye med, sier Rapstad.

Arrestert

Er overtredelsen meget grov, kan du i verste tilfelle risikere å bli arrestert.

Ifølge Hallgeir Rapstad er det vanskelig å gi en helt presis definisjon av "en særlig grov overtredelse." Eksempelvis vil smugling med henblikk på videresalg bli sett på som en særlig grov overtredelse. Det samme gjelder innførsel av ulovlige varer som våpen, narkotika, dyr og legemidler.

Er ikke overtredelsen grov, vil du slippe unna med et forenklet forelegg. Å få et forenklet forelegg betyr at du slipper å få ugjerningen på rullebladet ditt. Du kan altså bare betale regningen, og stikke.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Klikk på lenken øverst for å se hvor grensen for forenklet forelegg går, og hvor stor bot du får.

Liten risiko

Risikoen for å bli tatt er kanskje ikke avskrekkende stor.

Statistikken viser at du bare vil bli utsatt for en tollkontroll én av 286 ganger når du reiser inn i Norge.

Vi har laget et regnestykke som viser at det - statistisk sett - lønner seg å smugle. Klikk på den nederste lenken til høyre for å se den avslørende beregningen.

Tollvesenet må øke antallet kontroller dramatisk før det skal få noen konsekvenser for om det lønner seg for meningmann å småsmugle.

Smuglerteori

Teorien tilsier at smugling er lønnsomt når sannsynligheten for å bli tatt gange med straffen er mindre enn gevinsten ved smugling.

Ønsker norske myndigheter å redusere smugling, kan de altså gjøre tre ulike ting: De kan øke antallet av kontroller dramatisk, de kan øke strafferammen for å smugle, eller de kan sette ned norske priser (slik at det ikke er noe poeng i å ta med varer fra utlandet).

Så lenge ingen av disse tiltakene gjøres, er det lønnsomt for Ola Normann å være småsmugler.