Smugler du disse må du ut med 1200 kroner i forenklet forelegg...
Smugler du disse må du ut med 1200 kroner i forenklet forelegg...Vis mer

Smuglere uten rulleblad

Fra 1. desember kan de som smugler med seg mindre mengder over grensene fra Sverige, Finland og Russland slippe unna med forenklet forelegg fremfor politisak og merknader på rullebladet.

For å lette byrdene for politi og tollvesen med små smuglersaker, innføres et nytt system fra 1. desember. Det innebærer at du som blir tatt i å smugle med deg mindre mengder av alkohol, tobakksvarer, kjøtt og andre varer, kan slippe skjemmende flekker på rullebladet ved å vedta et forenklet forelegg på stedet. Det er nok også en ordning spesielt konstruert med hensyn på dem som av vanvare tar med seg for mye over grensen.

Denne ordningen har eksistert siden 1983 på flyplasser og fergeterminaler, men fra desember vil den gjelde på alle grenseoverganger inn til Norge.

Mindre mengder

Selv om du sparer rullebladet vil det nok ikke lønne seg å bli tatt med for mange liter eller kilo av edle varer i bagasjen. Foreleggets størrelse vil variere fra 300 kroner til 2.600 kroner. Og blir du tatt med mengder som er større enn de grensene som er satt for forelegg, blir det politisak uansett. Anmeldt til politiet blir det også om du ikke vedtar forelegget.

Forelegget kan betales på stedet, men er det så stort at du ikke har nok penger, kan du få med en giro.
- Noen tollsteder har kortautomater, men du kan ikke regne med å få betale med kort overalt, forteller informasjonssjef hos Tollvesenet, Siri Ulvin.

Mengder og priser

Her kan du se hvor mye du kan smugle inn uten å risikere rullebladet, og hva det koster.

Minismuglernes huskeliste
VaretypeAntall/verdi - foreleggAntall/verdi - foreleggAntall/verdi - foreleggAntall/verdi - foreleggAntall/verdi - forelegg
Alkohol 2,5-22 %inntil 2 liter - 300 kronerinntil 4 liter - 600 kronerinntil 6 liter - 1200 kronerinntil 8 liter - 1900 kronerinntil 10 liter - 2600 kroner
Alkohol 22,1-60 %inntil 1 liter - 300 kronerinntil 2 liter - 600 kronerinntil 3 liter - 1200 kronerinntil 4 liter - 1900 kronerinntil 5 liter - 2600 kroner
Tobakk, løs vektinntil 500 gram - 300 kronerinntil 750 gram - 600 kronerinntil 1000 gram - 1200 kroner  
Sigaretter etc.inntil 400 stk - 300 kronerinntil 600 stk - 600 kronerinntil 800 stk - 1200 kronerinntil 1000 stk - 1900 kroner 
Kjøttvarerinntil 10 kg - 300 kronerinntil 20 kg - 600 kronerinntil 30 kg - 1200 kronerinntil 40 kg - 1900 kroner 
Andre varerverdi inntil 2000 kroner - 300 kronerverdi inntil 4000 kroner - 600 kronerverdi inntil 6000 kroner - 1200 kronerverdi inntil 8000 kroner - 1900 kroner 
Tallene er hentet fra Finans- og tolldepartementet

Men som du ser av prisene: Det vil nok fortsatt lønne seg å handle på polet eller Rema fremfor å drive småsmugling. Og varene? De blir nok stående igjen på grensen.