Smertefarlig pille

Har du en Ibux liggende i veska i tilfelle hodepine på jobb? Den lille pillen øker risikoen for hjertesvikt.

Noen typer reseptfrie smertestillende medisiner øker risikoen for hjertesvikt. Ikke-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID), som Ibux, kan være farlige.

Farligst for hjertesyke
For pasienter som allerede har hjertesvikt, kan NSAIDs forverre lidelsen.

- NSAIDs påvirker nyrene slik at kroppen skiller ut mindre væske. Dermed kan pasienten bli dårligere av den hjertesvikten han har. Derfor er det viktig at pasienter som har alvorlig hjertesvikt ikke bruker NSAIDs mot smerter, men paracetamol, sier avdelingsoverlege og hjertespesialist Steinar Madsen ved Statens Legemiddelverk.

Lars Slørdal, professor i farmakologi ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital i Trondheim, sier at problemene med NSAID-bruk er nært knyttet til hvilke pasienter som bruker midlene:

- I diskusjonen om hvorvidt midlene skal reseptbelegges, må det fokuseres på både nytte- og risikoaspektet. Når det gjelder nytten, må en ha klart for seg at ingen av disse medisinene helbreder. De demper plagene i noen grad, men påvirker ikke sykdomsforløpet på en gunstig måte, sier han.

Han sier videre at ved akutte smertetilstander og hos i utgangspunktet friske personer er NSAIDs trolig nyttige. Hos kroniske smertepasienter viser forskningen at midlene ikke virker i særlig grad. Den største brukergruppen er pasienter med artrose, altså slitasjegikt. Artrosepasientene er ofte tilårskomne, og gamle pasienter som kanskje allerede har en eller flere grunnsykdommer er mest utsatt for bivirkninger fra midlene.

- Hos disse er det etter min mening slik at NSAID-midler ofte gjør mer skade enn nytte. Jeg tror det ligger betydelige helsegevinster i å redusere bruken av NSAIDs hos eldre pasienter med kroniske smerter. Spesielt er eldre med høyt blodtrykk, etablert hjertesykdom, sukkersyke, sykdommer i tarmslimhinnen eller nyresykdom utsatt for bivirkninger, som i noen tilfeller kan være dødelige, fra disse preparatene, sier Slørdal.

Ikke noe nytt
I en ny studie ble 1396 personer mellom 60 og 84 år med ikke-dødelig hjertelidelser testet. Det var også en kontrollgruppe på 5000 personer. Studien er publisert i Heart.

Jevnlig bruk av NSAIDs økte risikoen for hjertesvikt med 30 prosent i kontrollgruppen. Hjertepasienters risiko for sykehusopphold grunnet hjertesvikt ble mer enn syvdoblet. I tillegg fikk de økt risiko for høyt blodtrykk, diabetes, nyresvikt og andre lidelser.

Men dersom du er frisk trenger du neppe å bekymre deg for NSAID-bruk.

- Hvis du i utgangspunktet er frisk og smertetilstanden er forbigående, er risikoen forbundet med bruk av NSAIDs svært liten. Paracetamol, virkestoffet i Paracet, Pinex og liknende preparater, gir enda mindre risiko, og vil i de fleste tilfellene være det midlet som man først skal ty til, sier Slørdal.

Han påpeker at de fleste forbigående smertetilstander kan takles uten bruk av legemidler, og at bruk av smertestillende noen ganger også kan virke mot sin hensikt.

- Problemgruppen er gamle og syke med kroniske smerter. Disse kan bruke paracetamol, men virkningen er svært beskjeden og i de fleste tilfellene utilstrekkelig. Ellers har vi dessverre ikke effektive og sikre legemidler å tilby disse pasientene, og de vil ofte være mye bedre tjent med treningsprogrammer og mestringsøvelser enn med resepter, sier han.

Slørdal synes det er fint at det settes fokus på dette.

- Legemiddelbivirkninger er en vanlig og underkjent årsak til sykdom og død, og en litt fryktsom tilnærming til legemiddelinntak er bare sunt. Poenget er at bruk av NSAID-midler er uproblematisk hos de unge og friske, mens de kan utløse alvorlige bivirkninger hos de gamle og syke, som også er potensielle storforbrukere av midlene, sier han.

Han forteller at et annet og ofte forbigått poeng er at NSAID-midler kan gi blodtrykksøkninger. Det finnes studier som antyder at det å bruke et NSAID-preparat i seg selv er en risikofaktor for å bli satt på blodtrykksbehandling, og dette er det viktig å være klar over. Blant annet bør de som bruker NSAIDs over tid få kontrollert blodtrykket. Pasienter med hjertesvikt skal ikke bruke NSAIDs.

 

Mozon, 25.5.2006