Smart medisin dreper kreftceller

En ny supermedisin mot kreft er på markedet. Medikamentet kan bli brukt mot mange dødelige kreftformer.

Kreftmedisinen som har fått navnet Sutent, produseres av legemiddelgiganten Pfizer. Medikamentet er en videreutvikling av "smarte" kreftmedisiner som jobber på to måter for å hindre utviklingen av kreftsvulster.

Sutent virker ved at det blokkerer et enzym som får noen kreftceller til å formere seg ukontrollert. I tillegg sørger medikamentet for å begrense blodtilførselen til kreftsvulsten slik at den ikke får oksygen og næring.

Behandlingen skal i første rekke brukes på pasienter med dødelige kreftformer i nyrer og tarm. Men på sikt kan medikamentet også brukes mot andre kreftformer, som for eksempel brystkreft, skriver den engelske avisen Daily Mail.

Godkjent i Norge
- Vi har flere hundre nye pasienter med kreft i nyrene hvert år. Jeg forventer å kunne behandle omtrent 50 av disse pasientene med det nye medikamentet.

- Vi mener at denne behandlingsformen og liknende medikamenter er et stort fremskritt i behandlingen av denne kreftformen, sier lege Paul Nathan ved Mount Vernon Cancer Centre i London.

Sutent har fått markedsføringstillatelse i Norge gjennom en sentral prosedyre i EU-systemet. En slik EU-godkjennelse betyr at medikamentet automatisk blir godkjent til bruk i Norge i løpet av kort tid.

Dyr behandling
- Den norske markedsføringstillatelsen på Sutent er allerede utstedt. Det betyr at dette legemiddelet allerede nå kan være tilgjengelig for norske pasienter dersom leger og sykehus ønsker å ta det i bruk, sier avdelingsdirektør Hans Halse ved avdeling for legemiddelgodkjenning i Legemiddelverket.

En av ulempene ved Sutent er at prisen i England ser ut til å lande på over 25.000 kroner for en måneds behandling. Men det er lite sannsynlig at denne prisen vil ha noen betydning for norske kreftpasienter.

- Denne typen legemidler vil som regel kunne omfattes av blåresept-ordningen eller dekkes av sykehus dersom de ønsker å ta i bruk medikamentet. Norske kreftpasienter vil derfor neppe merke noe til prisen på behandlingen, sier Halse til Mozon.

 

Mozon.no, 03.08.2006