Smart med språk

Snakker du tysk, fransk, swahili eller engelsk? Et fremmed språk holder hjernen din ung og beskytter deg mot alderdom.

Alt som kan holde hjernen i sving er en bra ting for å holde seg ung og smart. Nå mener kanadiske forskere at mennesker som behersker to språk, gir hjernen sin en slik velkommen utfordring.

To om dagen
Forskerne ved York University i Kanada har testet 104 kvinner og menn mellom 30 og 59 år som bruker ett eller to språk i hverdagen. De inkluderte også en gruppe på 50 eldre mennesker mellom 60 og 88 års alder.

De tospråklige deltakerne vokste opp med to språk, engelsk som offisielt språk og fransk eller tamil i hjemmet. Mennesker med ett-språklig bakgrunn som hadde lært seg andre språk i skolen ble ikke inkludert i undersøkelsen.

Deltakerne ble så utsatt for en test som målte reaksjonstiden for prosesser i hjernen. Prøvene ble løst raskere av de med to-språklig bakgrunn i alle aldersgrupper.

Forskjeller i hjernen
- Vi sammenliknet to grupper som har alle andre likhetstrekk bortsett fra språkbakgrunnen. Alle deltakerne hadde tilsvarende utdanning og kognitive evner, like god hukommelse og er like gode i engelsk. Men de tospråklige reagerte rett og slett raskere, forteller forskeren Ellen Bialystok til nyhetsbyrået Reuters.

Hun mener dette viser at det ikke er forskjeller i talent eller bakgrunn som gjør hjernen raskere. En mulig forklaring er at tospråklige barn tidlig må lære å håndtere to forskjellige språk og at dette holder hjernen i bedre form.

Svekkelsene som kommer med alder ser også ut til å reduseres hos de som snakker to språk. I gruppen av ett-språklige deltakere ga økende alder dårligere resultater i samme tempo som tidligere forskning har vist. Men hos de med to språk økte alderen uten at de mentale reaksjonene ble særlig dårligere.

Mozon 15.06.2004