Smart med gitar

Fikk du musikkundervisning som barn? Da har du trolig bedre hukommelse og læreevne enn andre.

Musikkundervisning kan forbedre hukommelsen og læreevnen til barn.

Visste du at musikk kan redusere stress og smerter?

Leste bedre
Forskere ved McMaster University i Canada sammenlignet barn som tok musikktimer med barn som ikke gjorde det. Barna var fra fire til seks år gamle, og de ble fulgt i ett år.

Barna i musikkgruppen gjorde det bedre på tester som blant annet vurderte lese- og skriveferdigheter og matteevner. Forbedringene kom allerede etter fire måneder.

- Det er veldig interessant at barna som fikk musikkundervisning forbedret generelle ferdigheter som blir forbundet med ikke-musikalske evner, som å lese- og skrive, mattematikk og IQ, sier forskningsleder Laurel Trainor ifølge Daily Mail.

Det var også forandring i måten barnas hjerner reagerte på lyder.

Ikke notelesing
Det deltok 12 barn i studien. Seks av dem, én jente og fem gutter, fikk musikkundervisning, mens resten, to jenter og fire gutter, ikke fikk det.

Barna i musikkgruppen fikk samme undervisning, var i utgangspunktet ikke musikalsk begavede og fikk lik oppfølging fra familien.

De fikk undervisning gjennom Suzuki-metoden. Det er en metode utviklet av en japansk fiolinist. I stedet for å lese noter, lærer barna å spille instrumenter gjennom å høre musikk. Grunnen til at forskerne valgte denne metoden, var at det var enklere for barna.

Trainor sier til Mozon at hun ikke vet hvorfor disse barna får bedre mental utvikling.

- En mulighet er at musikkundervisning trener opp konsentrasjonssystemet, sier hun.

Selv om barna i studien var mellom fire og seks år gamle, er ikke forskningslederen sikker på når barn bør begynne musikkundervisning.

- Det kan jeg ikke svare på ut i fra studien. Men trening i musikk ser ut til å skape forandringer i hjernen til barn så unge som fire år, så musikkundervisning har en effekt så tidlig, sier hun.

Les hva musikklærerne sier er passende alder for et instrument.

Nå vil forskerne se videre på hvordan musikkundervisning påvirker eldre voksne.

Studien er publisert i nettidsskriftet Brain.

Fantasi og kreativitet
Norske musikklærere er enig i at musikkundervisning er sunt for barn.

- Musikk og musikkundervisning stimulerer barns språklige, emosjonelle og motoriske utvikling. Det ansporer til fantasi, kreativitet og kommunikasjon, sier Giulietta Cavallari, musikkpedagog med spesialisering på musikk og barn ved Norsk Musikkskole.

Jon Rune Lorentzen, gitarlærer og én av to rektorer ved Oslo Private Musikkskole, tror musikkundervisning er med på å bedre barnets læreevner på flere områder. Blant annet kan det å spille et instrument oppøve konsentrasjonsevne, finmotorikk, leseegenskaper gjennom å lese noter eller sangtekster, språklæring ved å synge på for eksempel engelsk og skriveegenskaper gjennom noteskriving og tekstskriving.

- Barnet lærer seg også å lytte, spesielt ved samspill med andre, og matematikk gjennom rytmelære. Man oppøver også begge hjernehalvdeler samtidig ved å spille et instrument eller ved å synge, sier han.

Hvilken musikk hører du på? Musikksmaken din kan avsløre hvem du er, hevder forskere.

 

Mozon.no, 22.09.2006