Små barn mishandles mest

Barn som har lav fødselsvekt blir oftere misbrukt eller forsømt enn andre, viser ny forskning.

En britisk studie viser at det er en sammenheng mellom barn med lav fødselsvekt og mishandling.

Forskerne fra University of Warwick hentet informasjon fra et register for barnebeskyttelse. Resultatet ble basert på 119.771 barn født mellom 1983 og 2001.

Registeret for barnebeskyttelse registrerer barn som har overlevd fysisk og/eller psykisk mishandling og forsømmelse.

Barn som har lav fødselsevekt eller som blir født for tidlig havner oftere i registeret enn andre barn.

Resultatet var det samme etter at forskerne tok hensyn til velstandsnivå og mors alder. Disse faktorene er kjent for å påvirke lengden på svangerskapet og barnets vekt.

En av grunnene til sammenhengen, kan være at for tidlig fødte eller svært små barn er mer sårbare for misbruk. Blant annet har de større risiko for helseproblemer enn andre barn. Dette kan gjøre det vanskeligere å håndtere barna, skriver forskerne.

Studien er publisert i Journal of Epidemiology and Community Health.

Vi har ingen norske tall på hvor mange barn som utsettes for barnemishandling. Men ifølge Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, viser utenlandske studier at 3-5 prosent av barn og unge utsettes for dette i løpet av barndommen.

Tidligere studier har vist at barn med lav fødselsvekt har stor suksess.

 

Mozon, 17.3.2006