Slutt på bondefangeri

Justisdepartementet vurderer en lovendring som kan bli svært hyggelig for norske forsikringskunder.

Bindingene kan bli borte.
Bindingene kan bli borte. Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

DinSide har ved flere anledninger påpekt det urimelige i forsikringsselskapenes bondefangeri av kundene sine.

Slik som forsikringsavtaleloven er nå, har forsikringskundene bare anledning til å si opp forsikringene sine en gang i året - nemlig ved hovedforfall.

Nå ser det kanskje ut til at det kan bli slutt på de strenge reglene.

Får lov å si opp

I et brev fra Barne- og familiedepartementet til Justisdepartementet fremgår det at departementet foreslår en lovendring. De skriver blant annet:

"Kundebindinger fører riktignok til stabilitet og økonomisk forutsigbarhet, men det fremmer ikke den frie konkurransen mellom forsikringsselskapene. Valgfrihet og konkurranse er oftest til forbrukernes beste, og det er vanligvis en forutsetning for et velfungerende marked. Slik sett synes utvalgets løsning (Utvalget som stod bak NOU 1983:56, red. anm.) med fri oppsigelsesrett for forsikringstakere naturlig.

Ut fra et forbrukersynspunkt mener Barne- og familiedepartementet at det som taler mot bindingstid veier tyngre enn å beskytte forbrukerne mot "uoverveide oppsigelser" og skjerme dem mot "uheldige påvirkninger". Vi ser imidlertid at fri oppsigelsesrett kan ha en kostnadsside, idet større kundeomløp påfører forsikringsselskapene mer administrasjonsarbeid. På den annen side tilsier erfaring at selskapene vil skjerpe seg både på pris og avtalevilkår for å beholde kundene."

- Vi har nettopp i dag fått svar tilbake fra Justisdepartementet hvor de takker for innspillet og forteller at de vil gå videre med saken, sier ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet, Bodhild Fisknes.

Ennå er det likevel vanskelig å si noe om når en eventuell lovendring vil slå gjennom.

- Vi er i tenkeboksen, og har absolutt spørsmålet på dagsordenen. Det tas sikte på å sende ut saken på høring, men jeg kan ikke si presis når dette vil skje, sier konstituert avdelingsdirektør i Justisdepartementet, Tone Ofstad.

Raske penger

At forbrukerne kanskje får mulighet til å bytte forsikringsselskap oftere, kan for mange bety raske penger. DinSide har nemlig ved mange anledninger testet ulike forsikringspriser - og funnet at prisforskjellene ofte er store.

Slik som reglene er nå, må man altså vente til neste hovedforfall med å bytte forsikring. Men hvis den foreslåtte endringen trer i kraft, vil du kunne bytte på dagen. Og pengene får du da glede av med en gang.

Mener kunden må betale

Forsikringsbransjen stiller seg noe mer skeptisk til forslaget.

- Vi har for noen få år siden vurdert saken, og kommet frem til at en endring av dette ikke vil være noe bra tiltak for forbrukeren, sier informasjonsdirektør i Finansnæringens Hovedorganisasjon, Preben S. Røe.

Røe forutser at en endring vil bety merarbeid for forsikringsselskapene.

- Det vil gi ekstra kostnader, og dem er det ikke andre enn kundene som kan dekke, sier informasjonsdirektøren.