Slutt for Teleklagenemnda

Teleklagenemda, slik den er i dag, opphører 1. november i påvente av en ny nemnd som skal behandle brukerklager.

Teleklagenemnda skal opphøre 1. november. Frem til en ny nemnd er etablert må forbrukerne forholde seg til teleselskapene direkte.

Den nye brukerklagenemnden som er under etablering skal inkludere alle tilbydere av teletjenester, og vil trolig være på plass fra årsskiftet.

- Forbrukerne vil få større muligheter til å få sine klager behandlet med den nye nemnda, sier seniorrådgiver Terje Sørensen i Forbrukerrådet til NTB.

De tre store

Teleklagenemnda behandler i dag kun klager som gjelder Telenor, NetCom og Tele2, fra forbrukere som mener at teleoperatørene har krevd for stor betaling for trafikk og/eller faste avgifter over fast eller mobilt telefonnett.

Teleklagenemnda er etablert av Forbrukerrådet, Telenor, Tele2 og NetCom GSM.

Tiltro

Tror du etableringen av en ny brukerklagenemd for teletjenester vil komme forbrukerne til gode? (Avsluttet)
Ja, det er bedre at alle teleselskapene er involvert.(54%) 50
Nei, om alle teleselskapene står samlet, blir de sterkere.(31%) 29
Vet ikke(15%) 14
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Den nye nemden

Den nye brukerklagenemden for teletjenester skal, ifølge Forbrukerrådet, bl.a. behandle klager på kvalitet, fakturering og manglende tjenestetilbud.

- Adgangen til behandling vil skje etter type tjeneste - og uten begrensninger for hvilken tilbyder man vil klage på, sier Sørensen. - Du skal bl.a. kunne klage på vanlig telefon, mobiltelefon og bredbåndstjenester, opplyser Terje Sørensen.

Forskriften til lov om elektronisk kommunikasjon pålegger alle som leverer tjenester på telefon, mobil og internett å inngå avtale om å delta i brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon, for å sikre brukerens mulighet til å klage på slike tjenester.

Knappe to uker

Du kan altså klage til Teleklagenemda i et par uker til, om du har en konkret sak. Det er imidlertid ingen garanti for at nemden vil ha tid og mulighet til å behandle klagen din før den opphører.

Skjema for klager på teletjenester finner du her.

Kilde: Forbrukerportalen