Slutt for denne

Men blir det slutt på gifta?

De gamle faresymbolene som advarer oss om giftige, irriterende og på andre måter skadelige stoffer, er på vei ut. I stedet kommer nye symboler som skal gjøre det lettere for deg som forbruker å forstå symbolene - uansett i hvilket FN-land du måtte befinne deg.

Frist til 2010

EU har nylig vedtatt en ny forordning for klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer og stoffblandinger. Dette innebærer nye faresymboler og nye kriterier for klassifisering. Regelverket skal tre i kraft senest 1. desember 2010, melder Statens forurensningstilsyn.

Giftige stoffer: Hva gjør du om hun drikker dette?

Nye symbolerMan går altså bort fra de gamle symolene med svarte figurer på oransje bakgrunn. I stedet kommer nye symboler som du kan se eksempler på til høyre; svrte figurer på hvit bakgrunn med rød ramme.

Det kommer også to helt nye symboler for helseskadelige produkter. De farebetegnelsene som i dag inngår i merkingen, for eksempel "helseskadelig" eller "irriterende" forsvinner. Isteden kombineres symbolene med ett av to mulige signalord som graderer faren.

Vin var Plumbo

Lik forståelse

Meningen med de nye fellessymbolene som skal gjelde i alle FNs medlemsland, er at det skal gi bedre beskyttelse for helse og miljø. Felles symboler i alle land betyr lik forståelse av symbolene. For industrien betyr det at handel på tvers av landegrensene blir lettere.

Fristen for reklassifisering av stoffer er ifølge Sft 1. desember 2010. Fristen for reklassifisering av stoffblandinger er 1. juni 2015.

Giftige stueplanter