Slutt å si schizofreni

Schizofreni-begrepet virker stigmatiserende og bør avskaffes, mener britiske eksperter. Norske psykologer er enige.

Eksperter mener at bruken av begrepet schizofreni kategoriserer en hel gruppe mennesker og er med på å stigmatisere mennesker som voldelige, farlige og uhelbredelige.

- Jeg mener at ordet schizofreni virker forvirrende. Schizofreni betyr ikke at man har mange personligheter, slik mange tror. Å være schizofren betyr at man har et spaltet sinn, og det går faktisk an å bli frisk, sier førsteamanuensis Anne Kari Torgalssbøen ved psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Hun sier at begrepet i dag dekker mange tilstander, og det burde være mulig å finne en mer dekkende og nyansert betegnelse.

- Personer som får diagnosen schizofreni kan bli bra, men har man først fått diagnosen, kan denne betegnelsen beskrive en sykdomstilstand som gjelder livet ut. Nyere forskning viser imidlertid at schizofreni ikke er en kronisk tilstand, sier hun.

Hun får støtte av psykolog Arne Repål.

- I dag brukes begrepet av schizofreni som en sekkebetegnelse på mange tilstander og er derfor lite egnet. Man ser på schizofreni som et syndrom og har vært lite opptatt av de symptomene som utgjør lidelsen. Men det er bred enighet i fagmiljøet at å fokusere på hvert enkelt symptom gir best resultat, sier Repål ved Psykiatrien i Vestfold.

Tidligere undersøkelser viser at schizofreni koster helsevesenet mer enn alle hjerte- og karsykdommer og kreftsykdommer til sammen.

 

Meningsløst
Schizofreni er en gruppe alvorlige sinnslidelser preget av psykotiske
symptomer og funksjonsnedsettelser. Mellom 0,2 og 0,5 prosent av den voksne befolkningen lider av schizofreni i de land som er undersøkt. Det utgjør rundt fem til ti nye tilfeller per 100.000 innbyggere per år. Begge kjønn blir rammet like hyppig. Lidelsen debuterer oftest i alderen 18 - 28 år. Menn rammes noe tidligere enn kvinner.

I England pågår det en heftig debatt om begrepet. Flere eksperter ved University of Manchester har startet en kampanje for å avskaffe schizofreni-begrepet.

- Begrepet er vitenskapelig meningsløst. Det skjærer mange mennesker over en kam. Og man antar at alle disse menneskene med forskjellige problemer, har den samme hjerneskaden, sier Richard Bentall, professor i klinisk psykologi ved University of Manchester til BBC News.

Han sier at denne stigmatiseringen kan føre feilbehandling og overbruk av antidepressive midler, heller enn psykologisk hjelp. Selv om en del medisiner hjelper, gis det ofte i for store doser. Ikke sjelden har antidepressive midler negative bivirkninger.

Forskning viser at lykkepillen kan være fetende.

Kan gi feilbehandling
Andre eksperter mener på sin side at man ikke kan bytte ut ordlyden så lenge man ikke har andre passende begreper.

- Hvis vi ikke har noen måte å skille mellom pasienter på, vil de med bipolar eller tvangslidelse havne i samme båt som dem som nå er diagnostisert til å være schizofrene, og dermed få helt feilaktig behandling, sier Robert Murray, professor i psykiatri ved Institute of Psychiatry i London.

Mozon.no, 11.10.2006