Slipper skatte-listene fri

Fra i år får du igjen vite hva naboen tjente og hva han betalte i skatt.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen at pressen igjen skal få utlevert fullstendige skattelister.

Endringene skal tre i kraft fra høsten, når skattelistene for inntektsåret 2006 legges ut.

Etter forslag fra den forrige Regjeringen, ble reglene for offentliggjøring av skattelistene endret i 2004, slik at pressen ikke lenger hadde tilgang til fullstendige skattelister, men måtte nøye seg med enkle søk i skattelistene på skatteetaten sine hjemmesider.

Nå foreslår Regjeringen å endre likningsloven slik at pressen igjen skal få utlevert skattelistene i elektronisk form.

Fullt innsyn

- Informasjon om inntekts- og skatteforhold er en sentral premiss for samfunnsdebatten. Endringen gir pressen en bedre tilgang til opplysningene i skattelistene, og dette er viktig for å styrke den kritiske debatten om skattemessige forhold, sier finansminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Det blir fremdeles lagt opp til at skattelistene skal legges ut på likningskontorene og på skatteetatens hjemmesider på internett i tre uker.

Mer éntydige

Regjeringen foreslår også å utvide omfanget av opplysningene som blir offentliggjort, slik at postnummer blir tatt inn i skattelistene, i tillegg til poststed. Dette har verdi der ett poststed har flere postnummer, slik det blant annet er i Oslo.

Derimot skal skattelistene ikke lenger inneholde opplysninger om personer uten fast bosted. Det skal heller ikke bli gitt opplysninger som kan røpe et klientforhold, for eksempel om personer som bor på psykiatrisk sykehus eller er fengslet.