Deilig jobb å slippe? <i>Foto: Per Ervland.</i> Foto: Per Ervland
Deilig jobb å slippe? Foto: Per Ervland. Foto: Per ErvlandVis mer

Slipper å levere selvangivelse

Dersom Kristin Halvorsen får gjennomslag for sitt siste forslag, slipper du å levere selvangivelsen allerede fra neste år - dersom den forhåndsutfylte er korrekt, vel å merke.

Siste gang?

Finansdepartementet sender i dag på høring et forslag om fritak fra plikten til å levere selvangivelse for de skatteytere som mottar en fullstendig og korrekt forhåndsutfylt selvangivelse.

- Om dette går gjennom, vil det kanskje allerede fungere fra 2008 (selvangivelsen for 2007). Noe som altså betyr at i år kanskje er siste gang man trenger å levere selvangivelse, sier informasjonssjef i Finansdepartementet, Runar Malkenes til DinSide.

Gjelder millioner nordmenn

For inntektsåret 2005 var det drøyt 3,3 millioner skatteytere som mottok forhåndsutfylt selvangivelse. Av disse hadde 55 prosent ingen endringer eller tilføyelser til de forhåndsutfylte opplysningene. Forholdene ligger derfor til rette for å vurdere et fritak fra leveringsplikten for denne skattytergruppen.

SELVANGIVELSE

Vil du gjerne slippe å levere selvangivelse? (Avsluttet)
Ja, hurra!(59%) 137
Nei, ikke nødvendig!(35%) 80
Vet ikke(6%) 14
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Forslaget innebærer at skatteytere som, etter å ha kontrollert den mottatte selvangivelsen, finner at den er fullstendig og korrekt utfylt, ikke behøver å levere selvangivelsen, verken ved retur av papirutgaven til Ligningskontoret eller elektronisk via telefon eller Internett.

Ved å ikke levere selvangivelsen med tilføyelser eller endringer innen selvangivelsesfristens utløp, anses skattyteren for å ha akseptert at de forhåndsutfylte opplysningene legges til grunn ved ligningen.

Har fremdeles ansvar

En ordning med fritak fra leveringsplikten innebærer ingen endring i den enkelte skattyters opplysningsplikt overfor ligningsmyndighetene. Den enkelte skattyter vil fremdeles ha et ansvar for at de opplysningene som legges til grunn ved ligningen er riktige.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Skattyterne må derfor kontrollere de forhåndsutfylte opplysningene i selvangivelsen slik som i dag. Det er bare leveringsplikten som bortfaller når denne kontrollen viser at selvangivelsen er korrekt og fullstendig forhåndsutfylt.

Høringsfristen er satt til 10. april 2007.


Kilde: Finansdepartementet