Slipp skatten lovlig

Tenk deg å leve i skatteparadiset, der inntektsskatten er betydelig redusert. Du tror kanskje ikke at det er mulig? Da bør du tro om igjen.

Vi skal ikke påstå at de skattefrie jobbene vokser på trær. Likevel er det mulig å finne en jobb hvor du betaler betydelig mindre skatt enn i vanlige jobber.

Prinsesse, ambassadør, kriger eller fisker i Nord Norge, valget er ditt. Alle disse jobbene kan gi deg en reduksjon i skatten.

Diplomatstatus

Ikke nok med at diplomater har en spennende og internasjonal jobb, de slipper i tillegg en del skatt. Utenriksdepartementets utsendte personell til diplomatiske kontorer rundt omkring i verden betaler ikke kommune- og fylkesskatt. Dette betyr at de rundt regnet betaler 15-20 prosent lavere skatt enn andre nordmenn. I tillegg er de fritatt for beskatning på kapitalinntekt. Likevel har de rett til fradrag for eventuelle kapitalutgifter.

1000 kroner skattefritt


Tjener du 1000 kroner eller derunder fra en arbeidsgiver er pengene skattefrie. Hvor mange ulike arbeidsgivere du har lov til å ha, kan du lese mer om i artikkelen om å leve skattefritt i Norge.

2000 kroner skattefritt

Fra en ideell eller frivillig organisasjon er det skattefri beløpet 2000 kroner. Samme begrensninger knyttet til antall arbeidsgivere gjør seg også her gjeldende.

Kongehusets medlemmer

Meld deg inn i kongehuset. Alle personer som betraktes som medlemmer av det norske kongehuset er fritatt for inntektsbeskatning. Hvordan få til det? Ja, det er vel bare en vei: Gift deg til etternavnet Rex og en adresse i Drammensveien 1.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Nord-Norge

Staten har bestemt at folk som takler mørket og kulden bør premieres. Bor og jobber du i Nord-Troms eller Finnmark, er du berettiget til et ekstra fradrag. For skatteklasse 1 er dette fradraget 15.000 kroner, og for skatteklasse 2 er fradraget 30.000 kroner. Du skatter til klasse 2, hvis du er gift, og ektefellen din ikke jobber.

Utenlandsnordmenn


Oppholder du deg i utlandet i over ett år, vil du ofte kunne slippe å skatte til Norge. Kravet er at du blir pålagt inntektsskatt på linje med andre innlandsboende i det landet du oppholder deg i, og kan dokumentere dette. Norske myndigheter stiller veldig strenge krav til dokumentasjonen. Har du flaks, blir du altså skattepliktig til et land som har en lavere personbeskatning enn Norge. Eksempelvis betaler man ikke skatt i en del av oljestatene i midtøsten.

FN og NATO

Er du utsendt på oppdrag av eksempelvis FN eller NATO, og er ute i minimum ett år, slipper du å betale kommuneskatt. Det første året betaler du kommuneskatt på linje med andre nordmenn, men når du har overskredet det første året får du tilbakebetalt den innbetalte kommuneskatten. Heretter vil du ikke betale kommuneskatt så lenge du er ute i oppdrag.

FN-tjenestemenn

Klarer du å komme gjennom nåløyet til en stilling som tjenestemann i FN-systemet, kan du også se frem til lukrative skatteordninger. FN tjenestemenn er fritatt for å skatte til hjemlandet sitt, men betaler i stedet en avgift på om lag 30 prosent til et eget fond.