Slik virker skatteklasse 2

Skatteklasser. Et evig og ugjennomtrengelig mysterium? Kan man velge hvilken klasse man hører til i? Er det mulig å avansere, eller dumpe i skatteklasser? Her får du løsningen på gåten!

Publisert
Sist oppdatert

Slik virker skatteklasse 2


  For å forstå fenomenet "skatteklasse 2", bør du starte med å lese dette avsnittet fra Brudvik: "Skatterett 1999", som oppsummerer hensikten med hele denne forvanskningen av skattesystemet:

  For forsørgere

  "For personer med forsørgelsesbyrde er skatteevnen lavere enn for skattytere uten forsørgelsesbyrde. Derfor er personer med forsørgelsesbyrde plassert i en egen skatteklasse (klasse 2) hvor de skattefrie bunnbeløp er høyere."

  Foreldre som er alene om omsorgen for barn og forsørger i ekteskap hvor den andre parten tjener svært lite, er eksempler på personer som i skattesystemet betraktes å ha forsørgelsesbyrde.

  Mindre forskjeller

  At de skattefrie bunnbeløpene er høyere i klasse 2 enn i klasse 1, var kanskje enda mer sant da Brudvik-sitatet ble skrevet enn det vil være fra nyttår. Fordelene ved å liknes i klasse 2 fremfor 1 blir nemlig stadig mindre og mindre.

  • Fra nyttår fjernes de egne fradragstrinnene i formuesskatten.
  • I tillegg innføres for første gang felles innslagspunkt for klasse 1 og 2, både i første og andre trinn i toppskatten.
  Alle neste års skattesatser finner du hvis du trykker her.

  Slik er klasse 2

  Aleneforsørgere er mest opptatt av sin egen klingende mynt, og lite opptatt av skatten til dem i klasse 1. For å vise hvordan klasse 2 virker, konsentrerer vi oss derfor om ektefeller, hvor den ene tjener svært lite.

  I vårt eksempel tjener hun 50.000 kroner, og han 500.000 kroner i 2006. Tabellen viser hva som skjer med fradragene i alminnelig inntekt, avhengig av hvilken klasse de liknes i.

  To er god
  PostHan for seg
  (Klasse 1)
  Hun for seg
  (Klasse 1)
  Sammen i
  klasse 2
  Lønn500 00050 000550 000
  Minstefradrag61 10031 80092 900
  Personfradrag35 40035 40070 800
  Sum fradrag96 50067 200163 700


  I dette regneeksemplet er hennes inntekt så lav at fradragene blir høyere enn inntekten. Paret ville ikke fått nyttegjort seg summen av person- og minstefradraget om hun ble liknet i klasse 1.

  Grensen for når skatteklasse 1 blir ulønnsomt på denne måten, vil være ved en inntekt på 67.200 kroner. Dette beløpet tilsvarer summen av personfradraget i klasse 1 (35.400 kroner) og nedre grense for minstefradraget (31.800 kroner)

  Gjøres for deg

  I dag sørger skatteetatens IT-systemer for at ektefeller liknes i skatteklassen som er gunstigst for dem. Tjener kvinnen (det er jo ofte hun) mindre enn 67.000 kroner til neste år, blir ektefellene liknet i skatteklasse 2 for utregning av inntektsskatten.

  Velger hun å jobbe mer, og øke lønnsinntekten sin, liknes hun i klasse 1, hvor marginalskatten trinn for trinn er identisk i begge skatteklassene. Når begge tjener mer enn 67.000 kroner, er det dermed knekkende likegyldig om det er bare en eller begge to som jobber.

  For 2006 er den maksimale effektive marginale skattesatsen på lønn 47,8 prosent, slik at en som velger å øke sin inntekt aldri vil betale mer en litt under halvparten av den neste tjente kronen i skatt, uansett hvor høy inntekten blir.

  Mer om

  Vi bryr oss om ditt personvern

  dinside er en del av Aller Media, som er ansvarlig for dine data. Vi bruker dataene til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.

  Les mer