Slik vil streiken ramme deg

Forhandlingen har vedvart, og fra og med i natt kan streiken være et faktum.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Streik er både en rettighet og en gode du som arbeidstaker har for å kunne bedre dine arbeidsvilkår. Allikevel har streik også en rekke kjedelige konsekvenser for deg som samfunnsborger, særlig når det gjelder offentlige tjenester og tilbud man er avhengige av i hverdagen.

DinSide gir deg en oversikt over hvilke tjenester som rammes hardest dersom det blir streik i morgen. Slik kan du forberede deg best mulig.

Barnehager og grunnskole

Utdanningssektoren er en av de som vil bli rammet hardest dersom forhandlingene ikke kommer i havn i løpet av dagen.

Og Unio melder om at de barnehagene og grunnskolene som har medlemmer som blir tatt ut i streik, mest sannsynlig vil bli stengt.'

- Det blir mye barnehager, skoler og videregående (som blir rammet av streiken, journ. anm.). En del førskolelærere blir tatt ut, sier informasjonsansvarlig i Unio Stat, Gry Jorunn Holmen, til DinSide.

For snørrete for barnehagen? Ikke nødvendigvis...

Hun forteller at noen barnehager har funnet løsninger, slik at barna blir passet uten noe pedagogisk tilbud. Noen steder blir derimot barnehagene stengt.

- Jeg så på TV i går at det i Bergen er en del barnehager som blir stengt. I Oslo er det noen som får til barnepassløsninger for noen timer, sier Holmen.

Flere foreldre med små barn vil derfor måtte bli hjemme fra jobb, dersom barnehagen eller barneskolene stenger på grunn av streik. Slik kan streiken også ramme de ansatte i privat sektor.

Se oversikten over rammede skoler og barnehager her.

Er han syk? Eller later han som?

Videregående skole, høgskoler og universiteter

Mange videregående skoler, høgskoler og universiteter vil også bli rammet av en streik. Dette kan gå ut over eksamener som avholdes i disse dager.

Høgskolene i Akershus, Bergen, Bodø, Oslo og Sør-Trøndelag blir rammet hardt av streiken. Også universitetene i Agder, Bergen, Oslo, Stavanger, Trondheim (NTNU) og Tromsø blir rammet. I Oslo blir hele 713 ansatte i høyere utdanning tatt ut i streik.

Her stryker de mest

Universitetet i Tromsø opplyser om at eksamensavviklingen skal bli skjermet for streik, og alle som skal ha eksamen bes å møte til avtalt tid.

På Høgskolen i Oslo tas det derimot forbehold om at muntlig eksamen og ferdighetsprøver kan bli rammet dersom det blir streik.

Videregåendeelever som skal opp til eksamen, bør også være obs på at det kan bli endringer.

Studentkvaliteten blir dårligere

Betydelig færre politimenn

Den andre yrkessektoren som vil bli hardest rammet er politiet. Til sammen vil nesten 1.000 politibetjenter tas ut av tjeneste landet over.

Et av scenarioene kan bli at streiken varer over helgen. Er det grunn til bekymring?

- Vi har beredskapen klar i forhold til publikum, de er ikke hardt rammet. Det tror vi at skal gå bra, sier personalsjef i Oslo politidistrikt, Grete Solberg Larsen.

- Det kan bli litt lengre saksbehandlingstid. Og litt lenger servicetid. Men beredskapen og tryggheten skal vi ivareta, sier hun.

Mindre politi på veiene

Tollen

Også Toll- og avgiftsdirektoratet vil bli rammet av en eventuell streik, dog ikke like kraftig som de foregående.

Det blir derfor bare tollere på rød sone som blir tatt ut i streik, og bare på fergehavnene i Oslo, Kristiansand, Bergen og Stavanger. Også Bergen Lufthavn Flesland og Stavanger Lufthavn Sola vil miste tollerne i rød sone.

Toll- og avgiftsdirektoratet minner om at det fremdeles er ulovlig å ta med varer som overstiger kvoten, selv om det ikke vil være mulig å fortolle varer på rød sone i løpet av en eventuell streik.

For stor kvote? Her er boten du må betale

NAV

Også NAV vil bli rammet av en eventuell streik. 89 medarbeidere i NAV vil gå ut av arbeid så lenge streiken varer, noe som kan komme til å få betydelige konsekvenser for en allerede underbemannet offentlig tjeneste.

Pressevakten i Arbeids- og velferdsdirektoratet vil ikke kommentere eventuelle konsekvenser av en streik, før forhandlingene er over. Han understreker derimot at forhandlingspartene har uttrykt at streiken ikke skal gå utover brukere.

Her er NAVs svarteliste

Kommunene

Det er flere kommunale kontorer og tjenester som vil bli rammet, enn det som er illustrert her. Sjekk hjemmesiden til din kommune for å få en fyldigere oversikt over hvilke tjenester som vil bli berørt i ditt nærmiljø. Nettadressen er vanligvis www.(kommunens navn).kommune.no

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!