SKYLDER PENGER: Gjeldsregistrene skal samle all usikret gjeld og bidra til at finansinstitusjoner får et bedre beslutningsgrunnlag og dermed lavere risiko på sin utlånsportefølje. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.
SKYLDER PENGER: Gjeldsregistrene skal samle all usikret gjeld og bidra til at finansinstitusjoner får et bedre beslutningsgrunnlag og dermed lavere risiko på sin utlånsportefølje. Foto: Shutterstock/NTB Scanpix.Vis mer

Gjeldsregister

Slik vil gjeldsregistrene fungere

To nye registre for gjeld er på trappene.

I mai kunne du for første gang lese om gjeldsregistre på Dinside. Saken gir deg svar på hva gjeldsregistre er og hvordan du kan forberede deg før de trer i kraft.

For å hindre at husholdningenes gjeldsgrad fortsetter å stige, vil det opprettes registre for gjeld. Dette mener Barne- og likestillingsdepartementet er et viktig tiltak for å få bukt med den høye forbruksgjelden blant nordmenn, som er på over 100 milliarder kroner.

Nylig meldte Dinero at to registre er på trappene: Evry og Finans Norge har fått konsesjon til å etablere gjeldsregistre i Norge, som skal hete henholdsvis Gjeldsregisteret AS og Norsk Gjeldsinformasjon.

Evrys register skal være operativt i starten av 2019, mens Finans Norges er klart neste sommer.

Datatilsynet er mest positive til Finans Norges register

Hvis du lurer på hva som skiller de to registrene vil Norsk Gjeldsinformasjon, på sin side, etablere et indeksregister med informasjon om hvor du har gjeld.

Dataen hentes direkte fra finansinstitusjonene der det er registrert at du har gjeld. Finansforetaket som spør etter informasjon mottar anonymisert gjeldsdata, noe som betyr at de ikke kan se hvor du har gjeld, kun hvor mye gjeld du har per i dag.

Gjeldsregisteret AS vil, på den andre siden, etablere et register i en database, hvor bankenes data dupliseres og oppbevares. Registeret integrerer data i bankenes kredittmodeller og interne systemer, ifølge Dinero.

Datatilsynet har lenge vært skeptiske til etableringen av gjeldsregistre, da de mener slike registre vil være et altfor stort inngrep i personvernet. De er også usikre på behovet for gjeldsregistre.

Når det er sagt, er de langt mer positive til en portal som den Finans Norge planlegger å etablere. En spørreportal vil være langt mindre inngripende enn et register, ettersom opplysningene da hentes direkte fra den enkelte bank, mener juridisk seniorrådgiver Signhild Blekastad.

Håper på mer ansvarlig utlånspraksis

Forbrukerrådet har lenge vært tilhenger av og forkjemper for at det skal etableres gjeldsregistre.

- Kilder som gir oversikt over husholdningenes gjeld, samt sikrer bedre kredittvurdering, er positivt for både kredittytere og forbrukere, sier Jorge Jensen, fagdirektør for finans.

Ifølge ham er forbrukernes umiddelbare gevinst at de kan få et oversiktsbilde over egen, usikret gjeld. På sikt håper Forbrukerrådet på mer ansvarlig utlånspraksis, slik at de som egentlig ikke skulle fått forbrukslån, heller ikke får det i framtiden.

Gjennom gjeldregistre får finansforetak mulighet til å sjekke hvor mye kreditt- og forbruksgjeld en ny lånesøker allerede har, som gir dem en bedre kredittvurdering av kunden. Ordningen er begrenset til usikret forbrukskreditt, siden det ikke finnes i noe annet register, og det er denne typen gjeld som først og fremst skaper problemer, ifølge Barne- og likestillingsdepartementet.

Målet med gjeldsregistrene er, i bunn og grunn, at forbrukerne ikke skal få mer gjeld enn de tåler, både ved at forbrukerne selv og finansforetakene har mer informasjon om gjeldsgraden.

- Bør omfatte mer enn usikret gjeld

- Det har vært vesentlig politisk vilje for å etablere gjeldsregistre i de tre-fire regjeringskonstellasjonene, men det var først med denne vi har fått det til, bemerker Jensen.

Fagdirektøren mener de tekniske løsningene som er på vei, fremstår som gode. Samtidig er det, derimot, et behov for å utvide de registrene som snart kommer, slik at de også inneholder flere typer gjeld.

- Regelverket tar bare høyde for usikret gjeld. For forbrukere og for kredittyterne er det hensiktsmessig at registrene også kan inneholde alle mulige kreditt forpliktelser, som gjeld til det offentlige, boliglån og kausjonsforpliktelser, sier Jensen.