Slik verdsetter du boligen

Du plikter å angi verdien på boligen etter beste skjønn, men skattefogden kan alltid overprøve ditt forslag hvis de tror at du har angitt et for lavt beløp. Her følger noen tips som kan gjøre at skattefogden lettere godtar din verdsettelse.

 • Angi grunnlaget for verdsettelsen. Har du fått en takstmann til å taksere boligens verdi bør du legge ved taksten.

  Har du kun fått en sakkyndig uttalelse fra en annen "ekspert", f.eks. en eiendomsmegler, bør rådet gis i skriftlig form og inneholde begrunnelsen.

 • Sammenlignbare salg. En meglers erfaring med salg av tilsvarende boliger i samme område, er selvsagt et vesentlig argument. Har du selv fulgt med på tilsvarende boliger som nylig er solgt i samme område, kan du også legge ved avisannonser som viser hva prisnivået har vært.
 • Størrelse og beliggenhet er avgjørende momenter. Det samme vil boligens standard være. Det er selvsagt store prisforskjeller på oppussingsobjekter og velholdte boliger. Ser boligen ut som en svinesti bør du dokumentere dette ved å sende med bilder.

  Når det gjelder fritidseiendommer er beliggenheten ofte av svært stor betydning. Det er stor forskjell i prisnivået på en liten hytte i sjøkanten på sørlandet, og en tilsvarende eiendom gjemt inne i skogen. Ligger hytten langt utenfor allfarvei kan det altså være en god idè å påpeke dette.

 • Ikke gå i fella. Det kan være fristende å bruke en takstmann som du vet du kan overbevise til å gi deg en "hyggelig" takst. Som nevnt kan imidlertid den lokale skattefogden alltid overprøve takster som de synes virker mistenkelig lave. I praksis går de da på befaring, eller benytter seg selv av takstmann.

  Artikkelen fortsetter under annonsen

  Er du for grådig kan det altså slå tilbake på deg selv. Her gjelder det altså finne den gyldne middelvei.

  Det er selvsagt lov å påpeke mangler eller andre negative forhold ved eiendommen, for slik å få en riktig pris. Men går du for langt, kan du i verste fall risikere at skattefogdens befaring, eller egen takst, gir deg et langt dårligere utgangspunkt. Vis måtehold.