<i>Illustrasjon: Per Ervland</i> Foto: <i>Illustrasjon: Per Ervland</i>
Illustrasjon: Per Ervland Foto: Illustrasjon: Per ErvlandVis mer

Slik unngår du overformynderiet

Skal du gi penger til noen under 18 år, må du følge våre råd - ellers gjelder overformynderiets skandalerenter.

Langsiktig sparing

De fleste som ønsker å gi en større pengegave til et barn, vil ønske å binde midlene slik at barnet ikke kan disponere dem fritt før ved sjels år og alder. Det naturlige vil derfor være å plassere pengene slik at de gir best mulig avkastning, ofte på svært lang sikt.

Er barnet i fem-årsalderen, er det for eksempel hele tretten år til det blir myndig, og rundt tyve år til det vil begynne å tenke på å kjøpe egen bolig. Med slike sparehorisonter vil de fleste hevde at ren banksparing ligger nederst på listen av aktuelle spareformer, og at man bør ha i alle fall en andel av pengene plassert i aksjemarkedet.

Pass opp!

Generøse besteforeldre og andre må derfor merke seg at hvis barnets formue overstiger 75.000 kroner, er det kommunens overformynderi som plikter å forvalte pengene. Overformynderiet har i utgangspunktet ikke tillatelse til å spare i annet enn bank og statsobligasjoner. Dette er bestemt i Justisdepartementets forskrift til vergemålsloven som du finner her.

Ifølge Dagens Næringsliv oppnådde overformynderiene i landets ti største byer en gjennomsnittlig avkastning på 3,31 prosent i fjor, blant annet på grunn av disse begrensningene i hva pengene kan plasseres i.

Kan unngås

For de fleste ivrige slektninger med spandérbukser er det imidlertid svært enkelt å unngå at barnets penger ender opp med å bli forvaltet av overformynderiet. Det gjelder bare å skrive én liten setning på riktig sted:

Artikkelen fortsetter under annonsen

- I vergemålslovens paragraf 89 er det nemlig bestemt at overformynderiets ansvar bare skal gjelde dersom annet ikke er bestemt ved arv (i testament) eller gave.

Dermed er det fullt mulig å unngå at gaver til barn forvaltes av overformynderiet.

Ifølge advokat Dagny Kjøde hos Advokatene Thornes m.fl. er det forholdsvis enkelt å ordne dette praktisk, både ved større pengegaver, eller overføring av formue som arv.

Julegaven

Skal det gis en større sum som gave til et barn, er Kjødes råd å sette opp et gavebrev, som minimum inneholder giverens og mottakerens navn og fødselsdato, en beskrivelse av hva gaven består i, og formuleringen:

Det er et vilkår at denne gaven ikke skal undergis overformynderiets forvaltning.

Gavebrevet skal undertegnes av giver og av mottagers verge, hvis barnet er umyndig.

- Ønsker du å knytte flere vilkår til gaven, for eksempel at den skal brukes til studier, boligformål eller liknende, kan du også ta med dette i gavebrevet, sier Kjøde, og viser også til at siste feltet i Skatteetatens skjema for melding om gaver m.m kan inneholde formuleringer om vilkår.

- Skattefogden skal ha melding om gaven innen én måned etter at gaven er mottatt, sier Kjøde - og dermed har giverne brorparten av januar på seg til å melde ifra om en julegave.

Arven

Ønsker du å testamentere en pengegave til et barn, og midlene ikke inngår i den såkalte pliktdelsarven, kan du også fastsette vilkår for pengene, ifølge Kjøde.

Testamentet da inneholde en formulering om at arv til den umyndige utover pliktdelen ikke skal undergis overformynderiets forvaltning.

Bruk gjerne samme formulering som vi har foreslått ovenfor til gavebrevet.

Så enkelt kan det dermed være å unngå overformynderiets pengemarkedsrenter fram til dagen da barnet selv er i stand til å disponere pengene.