Slik unngår du 5 Percent-tabbene

Med five-percent-community under etterforskning av Økokrim, er det fortsatt en del selskaper du bør unngå om du har lommeboken kjær.

Fredag kunne NRK melde at Økokrim har bestemt seg for å etterforske pyramideselskapet The 5 Percent Community (T5PC). Pyramideselskapet T5PC ble slått konkurs torsdag i forrige uke, og rundt 70.000 nordmenn skal ha tapt flere 100 millioner kroner.

Men hvordan kan slik skje, når Lotteriloven forbyr pyramidespill?

Har gitt opp

Slik unngår du 5 Percent-tabbene


Svaret er at Lotteritilsynet, som har ansvaret for å forvalte Lotteriloven, har gitt opp:

I et notat av desember 2002 , som du kan lese hvis du trykker her, ga tilsynet klar beskjed om at de ville slutte å behandle enkeltsaker hvor MLM-konsepter prøves opp mot Lotteriloven. Dette begrunnet de med den uklare rettstilstanden på området.

Involvert i prosessen er også EU, hvor det i fjor ble igangsatt arbeid med et nytt direktiv hvor pyramidespill og liknende skal kunne totalforbys. Hittil har den norske forvaltningen valgt å vente på EU-direktivet, før endringer i den norske lotteriloven foreslås. Dermed har det ikke skjedd noe særlig med den norske lovgivningen på området, selv om Lotteritilsynet har sagt klart i fra om behovet for et nytt regelverk.

Du står alene

Inntil Stortinget måtte vedta en ny lov, som klargjør rettstilstanden, er du overlatt til deg selv. Det er ingen som sørger for at du ikke blir svindlet av pyramideselskaper forkledd som nettverksalg.

Vi gir deg derfor her en liste over tegn på at du blir lokket inn i et pyramidespill med stor sannsynlighet for at du taper penger:

Faresignalene:

  • Du må betale en sum for å få ”være med” som selger. Hos noen selskaper blir deler av denne summen fordelt oppover i pyramiden Dette er et rent pyramideelement.
  • Du tjener mer på å rekruttere nye selgere enn på eget salg.
  • Du får ikke provisjon fra første krone. Fortjenesten av en månedlig omsetning på noen hundre kroner fordeles oppover i pyramiden.
  • Du advares mot å snakke med familie og venner om virksomheten (ingen virksomheter som tåler dagens lys gjør slikt).
  • Du blir bombardert med propaganda om selgere som har hatt ”enorme fortjenester”. Som i alle pyramider, er sjansene store for at disse har vært tidlig ute i pyramiden. Be om dokumentasjon om hvor mange dette gjelder.

Les også våre tidligere artikler:
Styr unna ACN.
Ikke rik med MLM.
Fra fattiglus til kakse med MLM?.