Slik tolker du skattelistene

For lav inntekt, synes du? Her får du forklaringene.

De fleste tjener bedre enn det som kommer frem av skattelistene. Foto: Per Ervland
De fleste tjener bedre enn det som kommer frem av skattelistene. Foto: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er ikke mulig å søke i årets skattelister hos norske nettaviser. Vil du søke opp personer, deg selv eller andre, i skatteoppgjøret 2010, må du til Skatteetaten.no

>>> Slik gjør du

Meningene er delte om systemet med offentlige skattelister, og noen har et anstrengt forhold til dem rett og slett fordi de mener at skattelistene er feil eller misvisende.

Svært mange føler at skattelistene viser for lav inntekt. Det er en sannhet med modifikasjoner.

Skattelistene inneholder informasjon om innbetalt skatt, nettoinntekt og nettoformue for forrige skatteår. I tillegg inneholder de fullt navn, fødselsår, postnummer og -sted.

For lav inntekt?

Det mange skattebetalere reagerer på, er at inntekten som er oppgitt i skattelistene, er langt lavere enn det de faktisk tjente i 2010.

Først: Nei, det er ikke inntekten etter skatt slik noen tror.

Skattelistene viser nettoinntekt, som er det du fikk i lønn, kapitalinntekter og naturalytelser minus fradrag som personfradrag, minstefradrag og for eksempel rentefradrag.

Fordi alle får minst ett fradrag, vil nettoinntekten i skattelistene aldri være så mye som det du faktisk tjente. (Med noen unntak – se neste avsnitt.)

Har du, eller den du sjekker inntekten til, mye gjeld? I så fall påvirker dette nettoinntekten fordi fradrag for renter trekkes fra.

Det kan være forklaringen hvis personer du kjenner, hadde en lavere inntekt i 2010 enn i 2009 – til tross for at de er i den samme jobben; de har rett og slett tatt opp mer lån.

Altså: For personer med gjeld er lønnsinntekten normalt større enn nettoinntekt fordi du får fradrag for rentene. I tillegg får du fradrag for andre poster. Fradrag for eksempel for barnepass, arbeidsreiser og pensjonssparing maskerer virkelig inntekt.

For høy inntekt?

Dette forekommer også. Noen personer har en høyere inntekt i skattelistene enn det de faktisk hadde i bruttolønn det året. For personer uten gjeld og med formue kan lønnsinntekten deres før skatt være mindre enn nettoinntekten i skattelistene. Dette kan komme av at kapitalinntekter (renteinntekter, leieinntekter, aksjegevinster etc.) er høyere enn fradragene, og innbetalt formueskatt fører til en høyere utlignet skatt.

Samler flere inntekter

Verdt å merke seg er det også at inntekten i skattelistene er et svært upresist mål på hvor mye noen tjener i et bestemt yrke.

Ikke bare må du legge til fradragene, som vi har nevnt ovenfor, for å finne en cirka bruttoinntekt, men en person kan ha flere inntekter utover lønnen fra det stedet vedkommende jobber.

Den egentlige inntekten

Hvis du synes du har en lav inntekt i skattelistene, ser du nedenfor et eksempel på hva det kan komme av:

Nettoinntekt: 350.000

- finansinntekter: 20.000
+ minstefradrag: 72.800
+ rentefradrag: 120.000
+ andre fradrag: 10.000*

= Brutto lønnsinntekt: 532.800

*Fagforeningskontigent, gaver til veldedige organisasjoner osv.

Disse finner du ikke i skattelistene

I utgangspunktet er det ikke mulig å reservere seg mot å stå i skattelistene, men det er likevel noen personer du ikke finner i listene:

  • personer med sperret adresse
  • personer der opplysninger som inngår i skattelisten, kan røpe et klientforhold (sykehus, fengsel osv.)
  • barn under 13 år, og barn mellom 13 og 16 år i fosterhjem
  • personer uten fast bopel