Slik svarer DnB DinSides lesere

Flere lesere har overbragt DinSide svaret de har fått fra DnB. Slik lyder det:

"Kunder som ønsker å kjøpe og selge aksjer hos oss må også ta i bruk tjenesten for regningsbetaling. Dette er basert på tekniske løsninger hvor vi p.t. har bygget disse inn i samme plattform. I løpet av våren 2000 vil avhengigheten mellom tjenesten fjernes, dvs. at det ikke blir en forutsetning for å handle aksjer at man også har regningsbetaling.

Vi hverken kan eller vil kreve av kunder som ønsker å handle aksjer at de også skal kjøpe tjenesten for regningsbetaling. Derfor vil de av våre kunder som kjøper aksjehandelsproduktet ikke bli belastet med etableringspris og månedspris for regningsbetaling.

For å unngå at vi får en stor pågang av kunder som skaffer seg aksjetjenesten kun for å unngå det faste priselementet ved regningsbetaling, vil DnB vurdere kundeforholdene og forbeholde seg retten til å belaste det faste priselementet i etterkant for kunder som åpenlyst kun har som formål å unngå etablerings- og månedpris, og som ikke handler aksjer."