Slik straffes skattesyndere og treginger!

Skatteytere som ennå ikke har levert selvangivelsen har fremdeles tre uker på seg for å unngå ligningskontorets nest hardeste straff: Tilleggsskatt. Har du jukset med tallene kan du stå overfor en enda verre skjebne: Straffeskatt.

Slik straffes skattesyndere og treginger!

  1. Slik blir Trege Trygves straffeskatt

Skattemyndighetene er i grunnen ganske snill mot personer som er trege med å levere selvangivelse. Faktisk kan du drøye med å levere helt til ligningen legges ut i slutten av september, hele fem måneder etter fristen 30. april, uten at tilleggsskatten utgjør mer enn 1,5 prosent av årslønna.

Grenser på én og to måneders forsinkelse

Du skal være mer enn én måned forsinket før tilleggsskatten begynner å merkes i lommeboken. Men er du mer forsinket enn én måned begynner kronene å rulle - først femdobles avgiften. Er du mer enn to måneder forsinket tidobles avgiften.

Og verre blir det dersom du ikke leverer i det hele tatt. Aller verst er det imidlertid dersom det blir oppdaget at du har jukset med tallene. Da snakker vi om titusener i tilleggsskatt for folk med vanlige inntekter.

Årets frist for å levere var 30. april. Alle som leverte etter denne dato, og som ikke hadde søkt skriftlig om utsettelse, fikk, eller får tilleggsskatt.

To promille

Ved levering innen én måned etter fristen, er avgiften én promille av nettoformuen og to promille av alminnelig inntekt.

En person uten formue, med lønnsinntekt 250.000 kroner og fradrag 60.000 kroner (minstefradrag pluss gjeldsrenter), får en alminnelig inntekt på 190.000 kroner. Personen i eksempelet får derfor en tilleggsskatt på 380 kroner (to promille av 190.000).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Ikke noe å hoppe i taket over - kanskje.

Femdobling

De som leverte etter 30. juni (mer enn to måneder forsinket) må betale én promille av nettoformuen og én prosent av alminnelig inntekt.

Dette er en femdobling av tilleggsskatten og betyr en "straffeskatt" på 1.900 kroner i vårt eksempel.

Dobling

Leveres selvangivelsen etter utgangen av august, og mer enn to måneder etter fristen, er avgiften én promille av nettoformuen og to prosent av alminnelig inntekt. En dobling fra forrige nivå. Personen i vårt eksempel må altså betale 3.800 kroner.

Så begynner alvoret

Dersom du ikke klarer å få levert selvangivelsen før ligningskontoret legger ut ligningen i din kommune, er du i trøbbel.

Selvangivelser som ikke er levert når ligningen legges ut, og selvangivelser som ikke er undertegnet, regnes ikke som levert. Og nå begynner virkelig kronene å rulle. Du får nå en tilleggsskatt 30 prosent av det du totalt har betalt i skatt.

Personen i vårt eksempel har kanskje betalt 60.000 kroner i skatt. 30 prosent av dette betyr en tilleggsskatt på hele 18.000 kroner.

Og kanskje like ille: Formue og inntekt blir fastsatt ved skjønn og du mister enhver form for klagerett.

Smutthull!

Blir selvangivelsen levert innen 3 uker etter at ligningen ble lagt ut, unngår du å måtte betale 18.000 kroner. Du slipper da med tre promille av nettoformuen og tre prosent av alminnelig inntekt. Beløpet for personen i vårt eksempel blir nå 5.700 kroner.

Ved juks smeller det

Ved uriktige eller ufullstendige opplysninger blir det ilagt en tilleggsskatt på 30 prosent av den skatten som kunne vært unndratt. Lavere satser brukes i noen tilfelle. Ved grov uaktsomhet eller forsett, er satsen inntil 60 prosent.

Har du bevisst unndratt deg skatt for for eksempel 50.000 kroner - risikerer du å måtte betale hele 30.000 oppå de 50.000.