Pass på at du ikke betaler unødvendig mye for time hos spesialist.  Foto: /colourbox.com
Pass på at du ikke betaler unødvendig mye for time hos spesialist. Foto: /colourbox.comVis mer

Slik sparer du penger hos legen

En henvisning fra fastlegen sparer deg for hundrevis av kroner. Her er det du skal betale.

Går du til fastlegen med et problem, betaler du 136 kroner for en konsultasjon, men en time hos spesialist kan koste deg ti ganger så mye om du ikke vet hva du gjør.

Ordet "henvisning" (rekvisisjon) er det du skal merke deg for å sikre deg beste pris. Selv om det ikke alltid er nødvendig med henvisning fra fastlege for å oppsøke spesialist, vil en henvisning sikre at du kun betaler egenandelen, som i disse tilfellene vil ligge på 307 kroner for en konsultasjon.

Ha derfor dette i bakhodet hver gang du oppsøker fastlegen, eller ta kontakt med bedriftshelsetjenesten dersom du er tilknyttet en slik. En bedriftslege kan gi deg henvisning på stedet uten at du betaler noe for tjenesten.

Her er hvordan du går frem for å sikre å betale minst mulig når du benytter deg av helsetjenester:


Fastlege:
For at du ikke skal betale mer enn egenandelen, må legen ha fastlegeavtale med kommunen. Du har rett til å få dekket utgiftene selv om du går til en fastlege som ikke har deg på sin liste.

Legespesialist:
For at du kun skal betale egenandel dersom du oppsøker en spesialist, må han/hun ha en avtale om driftstilskudd med regionalt helseforetak. Stort sett alle andre leger en fastlegen din, vil gå under betegnelsen spesialister. Eksempler kan være alt fra hudleger til gynekologer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

For å finne ut om legen har en avtale om driftstilskudd, kan du kontakte legen eller helseforetaket. Du må i tillegg ha henvisning fra allmennlege/fastlege. Hvis du ikke har henvisning, må du betale høyere egenandel, i noen tilfeller ganske mange hundre kroner mer.

Andre tjenester:

Fysioteraupeut/manuellterapeut (ekstern lenke)

Kiropraktor (ekstern lenke)

Egenandeler hos lege (Gjeldende fra 1. juli 2010)
TypeDag (kr)Kveld (kr)
Kosultasjon hos allmennlege/legevakt136229
Konsultasjon hos allmennlege/legevakt der legen er spesialist i allmennmedisin180269
Sykebesøk fra allmennlege/legevakt180295
Sykebesøk av allmennlege som er spesialist i allmennmedisin210325
Konsultasjon hos/sykebesøk fra spesialist. Konsultasjon ved poliklinikk når ansvarlig lege er spesialist307 
Forespørsel, rådgivning ved frammøte eller bud45 
Laboratorieprøver47 
Røntgen218 
Kilde: HELFO.no


Legen skal ha prisoppslag

Når du er til konsultasjon hos fastlege eller legespesialist med driftsavtale, skal du bare betale godkjente egenandeler og eventuelle materiellkostnader. Legen skal ha prisoppslag på kontoret sitt.

Godkjente egenandeler teller med i ditt grunnlag for frikort, som har et tak på 1.840 kroner. Betaling for eventuelle materiellkostnader teller ikke med i ditt grunnlag for frikort.

Ifølge Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) bør du ta det opp med legen hvis du mener han/hun krever for høy egenandel. Du kan også ta saken opp med kommunen hvis det gjelder fastleger, og det regionale helseforetaket for legespesialister. Ønsker du å bytte fastlege, kan du gjøre dette på www.helfo.no, eller ved å ringe Fastlegetelefonen 810 59 500.

Noen får det gratis

Merk deg også at noen grupper også slipper å betale egenandelen, de får med andre ord gratis konsultasjon hos lege. Du er fritatt fra å betale egenandeler ved blant annet svangerskapskontroll undersøkelse og behandling av barn under 16 år, psykoterapeutisk behandling av barn og ungdom under 18 år, allmennfarlige smittsomme sykdommer eller mistanke om slike, for eksempel klamydia og gonoré.

(Kilder: HELFO, Helsedirektoratet, Arbeidstilsynet.no)