Slik skades spillerne

En norsk forsker har undersøkt hvorfor norske fotballspillere sliter med så mange skader. Nå oppfordrer han til strengere dømming på banen.

Fotball kan være farlig. I alle fall om du er bekymret for kroppsdeler som knær, ankler og hode.

Nå har den norske idrettsforskeren Thor Einar Andersen sett grundigere på hva slags situasjoner som fører til at fotballspillere blir skadet.

Han mener at fotballen nå trenger strengere dommere for å redusere skadene.

- Dommere bør bli strengere i typiske skadesituasjoner, og gjerne gi frispark eller gult kort ved sene taklinger og høye albuer i hodedueller. Muligens bør det også utarbeides strengere regler, slik at skaderisikoen i fotball reduseres, sier han.

Godt regelverk
Men Andresens konklusjoner møtes med blandet applaus i fotballmiljøet.

- Fra dommernes synspunkt mener jeg at regelverket i dag ivaretar spillernes sikkerhet på en god måte. Spillere som bevisst utsetter andre for fare skal jo ha rødt kort og utvises fra banen, forteller den tidligere toppdommeren Rune Pedersen til Mozon.

Pedersen er nå dommerkonsulent i Norges Fotballforbund og synes ikke at det er nødvendig med strengere regler for å redusere skader.

- Fotball er jo en fysisk idrett med kroppskontakt, og da kan dessverre skader opstå. Men sikkerheten til spillerne kan ikke bare ivaretas av reglene til dommeren, her har lagledelsen og spillerne selv også et ansvar, mener Pedersen.

Farlige dueller
Doktoravhandlingen med navnet "Slik skjer fotballskader", bygger på videoopptak og analyser fra fotballkamper med U-21 laget og den norske eliteserien.

Resultatene viser at det er dueller mann mot mann som fører til de fleste skadene, og at spilleren som blir skadet sjelden er oppmerksom på motspilleren som forårsaker hendelsen.

Høy albue
Andersen fant at hodeskader som regel skjer ved at en spillers albue, arm eller hånd treffer motspillerens hode. Og det var et uventet funn for de norske forskerne

- Dette var den mest overraskende oppdagelsen vi gjorde. Hittil har man trodd at hode mot hode var den vanligste årsak til hodeskader. Vi fant også at ankelskader skjer på en annen måte i fotball enn i andre idretter, nemlig ved sklitaklinger fra siden, sier Andersen til Tidsskrift for Den norske lægeforening.

Ankelskader oppstår som regel ved at spilleren blir sparket på innsiden av foten idet han skal sette den ned. Særlig skjer dette når taklingen settes inn for sent, etter at ballen er sparket videre.

Den ferske doktoravhandlingen er omtalt i Tidsskrift for Den norske lægeforening og skal disputeres ved Universitetet i Oslo fredag 18. mars.

 

Mozon.no, 16.03.2005