Slik sikrer du sommeren

Før sommerferien grubler vi gjerne over forsikring uansett, så hvorfor ikke gå gjennom alle verdiene dine i en runde nå? her er forsikringene du bør tegne først - og sist.

For de aller fleste norske husholdningene, representerer forsikringspremiene ingenting annet enn et årlig tap. Men for noen få viser forsikringen seg av uvurderlig verdi - vi aner bare ikke for hvem. Det er derfor vi forsikrer oss.

Mest utgifter


For å få bevist at det egentlig er dårlig butikk for den samlede flokken av norske forbrukere å betale sine årlige forsikringspremier, trenger vi ikke gå lenger enn til finansnæringens egen statistikk. Den dokumenterer ganske ubestridelig, at summen av utbetalte erstatninger utgjør mellom 54 og 75 prosent av summen av de innbetalte premiene. Trykk her og se statistikken.

Definisjonen av risiko er sannsynlighet ganger konsekvens. Skulle forsikringstakerne til sammen betalt i premie nøyaktig hva risikoen tilsier, ville det ikke vært noen differanse mellom hva publikum betaler i premie, og summene som betales i erstatning.

Prioriter

I en slik teoretisk verden, ville det heller ikke ha eksistert et eneste forsikringsselskap. Om det ville ha vært en fordel eller ulempe for samfunnet, kan vi la ligge i denne artikkelen, og konsentrere oss om det vi skal, nemlig hjelpe deg til å velge ut hva du bør forsikre deg mot.

Uansett hvilken forsikring du tegner, betaler du altså for mye i forhold til sannsynligheten for at det du forsikrer deg mot skal skje, ganger kostnaden hendelsen vil innebære. Har du et husholdningsbudsjett du må prioritere innenfor, må du mestre kunsten å forsikre deg målrettet, slik at du får best mulig verdi igjen for pengene dine.

Størst risiko

Dette betyr at du må forsikre deg mot de uønskede hendelsene som innebærer aller størst risiko. I og med at risiko er sannsynlighet ganger utfall, betyr det at du i prinsippet bør forsikre deg mot A: uønskede hendelser som er svært sannsynlige, eller B: Uønskede konsekvenser som er meget store.

Sannsynlighet kan du i grunnen sjalte ut som kriterium med en gang. Sannsynligheten for at et ran eller tap skal ramme akkurat deg, vet du ingenting om. Å bruke sannsynlighet for gruppen du tilhører, gir deg heller ikke noen "value for money" i forhold til forsikringsselskapene. Tilhører du for eksempel gruppen "beboere i bydel hvor innbrudd skjer hyppig", eller gruppen "yngre eiere av fiffige sportsbiler", vil premien for innbo- eller bilforsikringen bli skrudd klekkelig opp uansett.

La derfor konsekvens være ledestjernen din når du velger forsikring. Prioriter først å forsikre deg mot å oppleve de konsekvensene du absolutt ikke kan leve med.

Huset kan du ikke leve uten Vis mer


Disse tapene tåler du ikke

Det aller klareste eksemplet på en slik konsekvens, er at du skulle oppleve å miste boligen din. De fleste av oss bruker nesten et helt yrkesaktivt liv på å bygge opp verdiene boligen vår representerer, og tap av den vil de færrestes økonomi kunne tåle. Sørg derfor for at boligen din er godt forsikret mot brann og andre ødeleggelser.

Det samme gjelder innboet ditt. Det skal ikke veldig mye til før verdien av eiendelene dine summerer seg til rundt en million - en sum de aller fleste vil ha store problemer med å skaffe mer enn en gang i livet. En god og riktig innboforsikring, er du simpelthen nødt til å prioritere. Les mer om hvordan du verdsetter innboet ditt her.

Er bilen verdt det?

Ansvarsforsikring på bilen er lovpålagt, så den kommer vi ikke utenom. Hvor mye du bør forsikre bilen utover det lovpålagte, er avhengig av verdien av bilen.

Svært mange velger å betale småskader selv, i stedet for å bruke bilforsikringen. Bruker du forsikringen ved småskader, får du nemlig som regel dyrere forsikring fordi bonus blir redusert. I tillegg må du likevel betale egenandelen. Da står man igjen med at forsikringen skal fri deg fra risikoen for at virkelig store skader blir påført bilen – men hvor høy er egentlig den? Den dyreste forsikringstypen, kasko, vil som regel bare ha noe for seg å tegne hvis du har en ny og svært dyr bil.

Jo billigere bil du har, jo mer bør du tenke over om du ikke heller skal sette av et beløp på din egen sparekonto, som du kan bruke hvis noe skulle hende med bilen.

Foto:Esra su
Vis mer


Forsikre perlekjedet?

Så var det verdigjenstandene.

Så lenge de er inne i boligen din, er de omfattet av innboforsikringen.

- Så lenge verdigjenstandene er inkludert i forsikringssummen, vil de bli dekket av innboforsikringen, uansett verdi, sier informasjonssjef Emma Elisabeth Vennesland i Europeiske reiseforsikring og If til DinSide, og understreker at folk må sørge for at størrelsen på innboforsikringen er riktig.

Problemene oppstår når verdigjenstandene tas med ut av boligen. Da er det reiseforsikringen som gjelder mot tyveri. Ønsker du å forsikre deg mot å miste gjenstanden, må du tegne en egen verdigjenstandsforsikring.

Tegn helårs reiseforsikring

En helårs reiseforsikring for hele verden, inklusive avbestillingsforsikring, koster mellom en og halvannen tusenlapp hvert år for en person, avhengig av hvilket selskap du velger. I tillegg til at du da er forsikret hvis du blir syk utenfor Europa, har du forsikret deg mot tyveri på reiser inntil 45 dagers varighet hele året, uansett hvor i verden du er - til og med i byen hvor du bor. Ifølge Vennesland vil reiseforsikringen gjelde allerede utenfor hageporten din eller inngangsdøren til blokken din. Transport hjem hvis du blir syk, og rettshjelp hvis du blir part i en tvist under reisen, dekkes også av reiseforsikringen.

Hvor mye sannsynligheten for å bli ranet, eller bli syk, øker når vi er på ferie, er nok ganske avhengig av reisemålet. Vi kan uansett gå ut i fra at den øker når vi er ute og reiser. På reise har vi generelt et adferdsmønster som gjør oss mer utsatt for tap enn hjemme: Vi ferdes på flyplasser, på hoteller og i folksomme gater.

Europeiskes helårs reiseforsikring koster 1.130 kroner, og har ingen egenandeler ved tap. En 14 dagers reiseforsikring koster 470 kroner i Europa og 625 kroner til andre destinasjoner. Forskjellene i pris mellom 14 og 365 dagers dekning er så liten, at du oppnår best verdi for pengene med en helårs. Da har du også forsikret verdigjenstandene mens du er på reise året rundt.

De dyreste perlene

Erstatningen under reiseforsikringene er imidlertid begrenset oppad - hos If til 15.000 kroner per forsikringstilfelle, noe som særlig kan ramme folk som tar med seg dyre smykker og annet dyrt utstyr på ferie.

- Det ser ut som om vi etterhvert liker godt å ta med oss dyre gjenstander på ferie, som PCer, kameraer og smykker, sier Vennesland, som forteller at Europeiske i fjor utbetalte 13 millioner kroner i erstatning av verdigjenstander under reiseforsikringen.

- Med vår begrensning på 15.000 kroner per forsikringstilfelle, vil en familie som har tatt med seg en del tyveriutsatte gjenstander, fort "stange i taket", etter et innbrudd på hotellrommet eller i bilen. Skal de få erstattet tapet fullt ut, er det ingen vei utenom å spesielforsikre verdigjenstandene, sier Vennesland.


Husk: Sannsynlighet * utfall

Har du bilen eller kofferten full av verdigjenstander, og reiser på en måte eller til et reisemål som gjør deg svært tyveriutsatt, kan det godt hende du bør vurdere å tegne spesialforsikringer for de dyreste gjenstandene.

Bærer du med deg et perlekjede til 40.000 kroner i San Salvadors gater, kan sannsynlighet ganger konsekvens være så høy, at det vil lønne seg å ha betalt de 560 kronene (14 promille) det koster å forsikre det hos If.

Om det er verdt å spesialforsikre det de årene det ligger hjemme i smykkeskrinet, og ikke er spesielt utsatt for tyveri eller tap, er et spørsmål til større hodebry.

Skulle du bli frastjålet perlekjedet ved et innbrudd i hjemmet, vil du få det så godt som fullt ut erstattet. Blir det stjålet på gaten der du bor, vil du som minimum få erstattet 15.000 kroner fra din helårs reiseforsikring. Da sitter du igjen med et tap på 25.000 kroner - noe du sannsynligvis vil overleve. (Mister du derimot perlekjedet, vil det bare være en spesialforsikring som dekker tapet.)

Husk dette, når du vurderer å spesialforsikre gjenstander som koster under en månedslønn.