Slik sikrer du pensjonen

Bunnlinjen i pensjonisttilværelsen, Folketrygden, er sikret, også for løsarbeidere. Verre er det med tjenestepensjonen. Her er vårt råd til hvordan du kan sikre årgangsvinen på dine gamle dager.


Bunnlinjen, det vil si pensjonen din fra folketrygden, er så godt sikret som den kan få blitt, og selv om du skulle ha perioder uten jobb.

- Dagpenger under arbeidsløshet er pensjonsgivende inntekt etter folketrygdloven, forteller rådgiver Pål Berg hos Trygdeetaten.

Folketrygdloven § 3-15 første ledd lyder: Som pensjonsgivende inntekt regnes personinntekt etter skatteloven § 12-2. Etter § 12-2 bokstav a. omfatter personinntekt fordel vunnet ved arbeid etter § 5-10. § 5-10 medregner blant annet dagpenger under arbeidsløshet.

Sikre årgangsvinen

Det som ikke blir løst av seg selv, er pensjonen din ut over det du har krav på i Folketrygden, det vil si tjenestepensjonen. Om du ikke har en pensjonsordning gjennom jobben, er du i godt selskap med omtrent 900.000 andre nordmenn, men du får ikke noen fet pensjonisttilværelse av den grunn.

Er du født i 1975, jobber i 47 år med en årlig inntekt rundt 200.000, viser vår pensjonskalkulator at du kan regne med å få utbetalt omtrent 170.000 kroner i året (dagens kroneverdi) hvis du går av som pensjonist 67 år gammel. Ikke så verst, hvis du er gjeldsfri, men heller ikke nok til en pensjonisttilværelse i sus og dus.

Er du frilanser og midlertidig arbeidskraft med en rekke arbeidsgivere, vil du sannsynligvis ønske å ha en spareordning for pensjonisttilværelsen som du selv har full innsikt i og kontroll over. En individuell innskuddsbasert pensjonsordning sikrer at du vet hvor pengene er, og hvor mye du har. Er du under 50 år, som trolig mange løsarbeidere er, vil du ha glede av en såkalt ”Individuell pensjonsavtale etter skatteloven”, eller IPA, blant fagfolk.

Bruk skatten til pensjonssparingen

I en slik ordning kan du spare inntil 40.000 kroner per år, og trekke sparebeløpet fra din alminnelige inntekt, slik at du reduserer skatten din med 28 prosent av det du sparer. Sparer du 40.000 et år, reduserer du samtidig skatten det året med 11.200 kroner.

Sparingen kan skje både til vanlige bankbetingelser, og i fonds. Bankene har utallige måter å spare gjennom en slik IPA-avtale på - det er bare å velge og vrake. Riktignok binder du midlene dine frem til du fyller 64 år, men avkastningen er skattefri så lenge du ikke tar pengene ut, og du betaler heller ikke heller ikke formuesskatt av det du sparer. Her kan du lese mer om IPA-ordningen.