Slik kunne skattefella vært unngått

Om du ikke blir deprimert av dette regnestykket alene, er det antagelig enda mer frustrerende å vite at dette faktisk kunne vært unngått.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ledelsen i selskapene kunne nemlig ha søkt om tillatelse til at den enkelte ansatte skattet av aksjegevinsten først ved salg av aksjene (såkalt skattelempe).

Dette måtte ha vært gjort før oppkjøpet ble gjennomført. I så fall ville du ha sluppet å betale skatt før aksjene faktisk ble solgt, og fått skattegrunnlaget basert på kursen den dagen aksjen selges.

Spørsmålet blir så hvorfor mange selskaper ikke har søkt om en slik skattelemping.

Her er det flere mulige årsaker.

En opplagt løsning er dessverre ren uvitenhet om reglene. En annen mulig grunn er at behandlingen av søknader om "skattelempe" ofte tar lang tid. Hvis selskapet som blir kjøpt opp insisterer på at en slik avtale skal gjelde, vil dette altså kunne forsinke, og i verste fall true med å velte hele oppkjøpsprosessen. Har selskapet gamblet på at aksjekursene vil stige, eller i hvert fall holde seg, har de altså tatt en kalkulert risiko som de nå får svi for.

Enkelte hevder også at mange lar være å søke om "skattelempe", fordi de ikke vil gi et negativt signal til markedet om at de selv ikke har tro på sitt eget selskaps aksjeutvikling.

For å se om de uheldige kan trekke fra tapet på skatten, må du trykke på lenken nederst, eller øverst til høyre i artikkelen.